4MPJ100 Improvisasjon

Alle versjoner:
4MPJ100 (2024—2025)
4MPJ100 (2023—2024)
4MPJ100 (2022—2023)
4MPJ100 (2021—2022)
4MPJ100 (2020—2021)
4MPJ100 (2019—2020)
4MPJ100 (2018—2019)
4MPJ100 (2017—2018)

Emnekode: 4MPJ100

Emnenavn: Improvisasjon

Undervisningssemester: Vår

Steder: Oslo

Studieår: 2021–2022

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til ett av studieprogrammene:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende rytmisk musikk
 • påbygging utøvende musikk, årsstudium

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende rytmisk musikk
 • påbygging utøvende musikk, årsstudium

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • kjenner til strategier for å finne sin plass i en samspillgruppe der improvisasjon er eller en stor del for utgangspunktet for samspillet
 • har kunnskap om strategier for gjennomføring av en konsert som hovedsakelig består av improvisasjon.

Ferdigheter

Studenten:

 • kan improvisere ut i fra friere rammer, som kun rytme, kun dynamikk, kun harmonikk etc.
 • kan innstudere sanger, både melodisk og harmonisk, ved å synge dem
 • kan improvisere ved å benytte seg av skalatyper som blues, dur/moll, harmonisk moll, halv- og heltoneskala.

Generell kompetanse

Studenten:

 • har utviklet identitet og rolle som improviserende musiker

Arbeids- og undervisningsformer

To timer pr uke i 10 uker, ett semester.

Arbeidsomfang

125-150 timer.

Arbeidskrav

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen Staffeldtsgate.
 • Tilstrekkelig egenøving til å tilegne seg de ferdigheter som er beskrevet i læringsutbytte. Utføres på konkrete øvelser mellom samlingene.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Utøvende felles eksamen med 30 min varighet.

Tillatte hjelpemidler

Info i undervisningen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Utøvende felles eksamen vurderes til bestått / ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

.