IKF119KI Regional spesialisering: Kina

Alle versjoner:
IKF119KI (2022—2023)
IKF119KI (2021—2022)

Emnekode: IKF119KI

Emnenavn: Regional spesialisering: Kina

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2021–2022

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Emnet krever opptak til årsstudium/bachelorstudium i IKF.

Studenten skal ha fulgt IKF130 Innføring i interkulturell forståelse og IKF131 Interkulturell forståelse med fokus på globale sammenhenger.

Relevans i studieprogrammet

  • Valgemne (ett av fire alternativ)i årsstudium i interkulturell forståelse
  • Valgemne (ett av fire alternativ) i bachelor i interkulturell forståelse

Innledning

Generell og aktuell innføring om kinesisk kultur og samfunn. Det forutsettes kulturteoretisk innsikt og interkulturell kommunikasjon fra IKF130 og 131.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten

  • har kunnskap om hovedtrekk i Kinas historie, kultur og religioner med særlig fokus på etniske, religiøse og sosiokulturelle relasjoner
  • har kunnskap om hovedlinjer i Kinas nære historie, herunder spørsmål knyttet til samfunnsforhold, styresett, religion, utvikling og migrasjon
  • kjenner til ulike etniske og religiøse grupper i Kina
  • kjenner til situasjonen omkring menneskerettigheter i Kina

Ferdigheter: 

Studenten

  • kan anvende faglig kunnskap på noen sentrale problemstillinger knyttet til Kinas historie, religion og samfunn
  • kan reflektere på en faglig måte om hovedtrekk i kinesisk historie, kultur, religion og samfunn, og om relasjoner mellom etniske og religiøse grupper i historie og nåtid

Generell kompetanse:

Studenten har

  • et faglig grunnlag for å kunne forstå, kommunisere og tilegne seg ny kunnskap om Kina på en kildekritisk måte

Innhold

Emnet har som hovedformål å gi studentene en generell og aktuell innføring i landet  med spesifikk vekt på hovedlinjer i Kinas nære historie, kultur, religion og politiske system. Emnet gir nødvendig forkunnskap og et faglig grunnlag for å forstå, kommunisere og tilegne seg lokalkunnskap gjennom feltarbeidet på den påfølgende ca. 5 ukers studieturen til Kina som er en obligatorisk del av emnet IKF132 (gjennomføres ikke i studieåret 2021–2022).

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og seminar. Studentene anbefales å begynne å lese litteratur om landet så tidlig i studieåret som mulig.

Arbeidsomfang

Ca. 300 timer.

Arbeidskrav

Ingen obligatoriske arbeidskrav.

Avsluttende vurdering

  • 4 timers skriftlig eksamen.

Vurderingen er en breddetest. Samtlige eksamensspørsmål må være vurdert til karakteren E eller bedre for at eksamen skal være bestått.

Tillatte hjelpemidler

Ingen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Breddestesten vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk, skandinaviske språk eller engelsk.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

Emnet overlapper 10 sp med IKF114KJ og IKF119K.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Litteratur og faglige ressurser

Litteratur og faglige ressurser finner du her.