3JO214B Journalistikk 4: fordypning radio

Alle versjoner:
3JO214B (2022—2023)
3JO214B (2021—2022)
3JO214B (2020—2021)
3JO214B (2019—2020)
3JO214B (2018—2019)
3JO214B (2017—2018)

Emnekode: 3JO214B

Emnenavn: Journalistikk 4: fordypning radio

Undervisningssemester: Vår

Steder: Kristiansand

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 20 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Studenten må ha gjennomført og bestått 3JO113 Journalistikk 3.

Relevans i studieprogrammet

Emnene 3JO214A Journalistikk 4: fordypning avis og 3JO214B Journalistikk 4: fordypning radio er likestilte alternativer som er obligatoriske i bachelorgraden i journalistikk.

Innledning

Studentene utvikler sin journalistiske kompetanse med mål om å lage tilnærmet profesjonelt innhold til nettavis, TV og radio.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om retorikk og argumentasjonsteknikk
 • har grunnleggende kunnskap om innovasjon i mediebransjen
 • har grunnleggende kunnskap om krisejournalistikk
 • kjenner radioens sjangre og egenart

Ferdigheter

Studenten

 • kan lage journalistiske produksjoner av tilnærmet profesjonell kvalitet
 • kan et bredt utvalg metoder for å intervjue
 • kan analysere medietekster
 • kan utvikle et konsept for en medieplattform
 • har grunnleggende ferdigheter innen radiojournalistikk, deriblant bulleteng og selvkjør

Generell kompetanse

Studenten

 • kan tenkte kritisk og innovativt om journalistikk

Innhold

Emnet er delt i tre deler:

1. Praktisk produksjon med fordypning i radio (50%)

2. Innovasjon (25%)

3. Språk (25%)

1. Praktisk produksjon med fordypning i radio

Studenten fordyper seg i radiomediets egenart og sjangre. Det fokuseres særlig på hurtig nyhetsproduksjon, men det gis også opplæring stemmebruk og selvkjør, det vil si å være programleder og tekniker på samme tid. Fordypningen er rettet mot arbeid i etermedier (for eksempel NRK). Studenten får trening i praktisk journalistisk arbeid i et redaksjonsmiljø. Studentene inngår i en turnus som produserer saker for nettavis og TV. Studenter med fordypning i radio lager også nyhetsbulletenger og daglige radiosendinger.

Studentene får også opplæring i å dekke større ulykker og krisesituasjoner og deltar i politiets kriseøvelse de årene dette arrangeres.

Den praktiske produksjonen skal gjøre studentene klare til praksis i en ekstern redaksjon.

2. Innovasjon

Studenten skal lage et enkelt konsept for en valgt medieplattform og gjennomføre en pilot av konseptet, der de produserer innholdet én gang. Konseptet kan for eksempel være en føljetong, et program for radio eller tv, en nettside eller magasin.

3. Språk

Studenten videreutvikler det journalistiske fortellerspråket og lærer å se kritisk på dette gjennom analyse av medietekster, retorikk, argumentasjonsteknikk og intervjuteknikk.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen i emnet blir gitt i plenumsforelesninger, gruppearbeid og redaksjonsarbeid.  All undervisning er obligatorisk.

Arbeidsomfang

Om lag 550 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at eksamen kan gjennomføres:

 • all undervisning og praksis i emnet er obligatorisk. Det forutsettes at studentene er til stede minst 80 prosent av tiden. Oppmøte knyttes til hver enkelt av de tre delene i emnet.

Del 1:

 • analyse og presentasjon av programflate for radio eller podcast

Del 2:

 • konseptbeskrivelse (cirka 400 ord)
 • pilot

Arbeidskravene er beskrevet i manual.

Ved ikke godkjent på skriftlige arbeidskrav og fremføringer gis det ett nytt forsøk samme semester.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Vurderingen i emnet er tredelt og har følgende vekting:

Del 1: tre arbeidsprøver fra intern praksis med metoderapport, teller 50 prosent

Del 2: muntlig presentasjon av konsept (10 minutter), teller 25 prosent

Del 3: skriftlig skoleeksamen om språk, med utgangspunkt i analyse av medietekst (3 timer), teller 25 prosent

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk.

Progresjonskrav

Studenten må bestå 3JO214A eller 3JO214B for å ta emnet 3JO220 Ekstern journalistisk praksis.

Praksis

Intern praksis som beskrives i egen turnus.

Studiepoengreduksjon

3JO219A overlapper 10 sp 3JO219B overlapper 10 sp 3JO206 overlapper 10 sp

Emnesperre

3JO214A og 3JO214B er likestilte alternativer i bachelorgraden i journalistikk.

Evaluering av emnet

Det vil blir foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.