4BIP201 Biinstrument Piano II

Alle versjoner:
4BIP201 (2024—2025)
4BIP201 (2023—2024)
4BIP201 (2022—2023)
4BIP201 (2021—2022)

Emnekode: 4BIP201

Emnenavn: Biinstrument Piano II

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til ett av studieprogrammene:

 • bachelor i utøvende musikk
 • bachelor i musikk, menighet og ledelse

Anbefalte forkunnskaper

Bi-instrument piano I (4BIP100) eller tilsvarende

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i:

 • bachelor i utøvende musikk
 • bachelor i musikk, menighet og ledelse

Innledning

For studenter som ikke har piano eller orgel som hovedinstrument. Emnet bidrar til at studenten oppøver ferdigheter som kan gi støtte for andre emner som arrangering, gehørtrening, korledelse, musikkteori og koralsats.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten:

 • har grunnleggende kunnskap om instrumentets tekniske muligheter og klangideal
 • kan lese utskrevne standard pianonoter
 • kjenner til repertoar fra ulike sjangrer

Ferdigheter

Studenten:

 • kan orientere seg i et notebilde, og bruke dette som akkompagnementsgrunnlag for sanger, instrumentalist eller kor
 • kan innstudere utskrevne pianonoter
 • kan spille firestemmige koralsatser
 • har videreutviklet sine tekniske ferdigheter på instrumentet
 • har videreutviklet musikalsk uttrykksevne på instrumentet

Generell kompetanse

Studenten:

 • har utviklet identitet og rolle som akkompagnatør

Arbeids- og undervisningsformer

Gruppeundervsining, 10 timer à 45 minutter pr semester i grupper.

Arbeidsomfang

125-150 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før en kan gå opp til eksamen:

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen .
 • Tilstrekkelig egenøving til å tilegne seg de ferdigheter som er beskrevet i læringsutbytte.
 • Fremføring i form av notebasert akkompagnement for gruppen minimum 3 ganger i løpet av kurset. (Se også avsnittet om fravær i instrumentalundervisning i del B.)

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Utøvende eksamen.

Innhold for eksamen: Fremføring av to sanger av ulik sjanger, der studenten er akkompagnatør på minst en, og bruker utskrevne noter på begge. Studenten har selv med sanger eller instrumentalist til eksamen. I tillegg spiller studenten en forberedt firestemmig koral.

Tillatte hjelpemidler

Info i forkant av eksamen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Utøvende eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Studiepoengreduksjon

4BIP Biinstrument piano 2 overlapper 5 sp med 4BIP200 Biinstrument 200.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei