4BIS100 Biinstrument Sang I

Alle versjoner:
4BIS100 (2024—2025)
4BIS100 (2023—2024)
4BIS100 (2022—2023)
4BIS100 (2021—2022)
4BIS100 (2020—2021)
4BIS100 (2019—2020)
4BIS100 (2018—2019)
4BIS100 (2017—2018)

Emnekode: 4BIS100

Emnenavn: Biinstrument Sang I

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til ett av studieprogrammene:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende rytmisk musikk
 • årstudium i utøvende musikk med fordypning i korledelse
 • årstudium i utøvende musikk med fordypning i låtskriving

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende rytmisk musikk
 • årstudium i utøvende musikk med fordypning i korledelse
 • årstudium i utøvende musikk med fordypning i låtskriving

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om stemmens oppbygning og funksjon
 • har kjennskap til egnet repertoar fra ulike epoker og stilarter

Ferdigheter

Studenten:

 • har utviklet sangtekniske ferdigheter
 • har utviklet musikalsk uttrykksevne

Generell kompetanse

Studenten:

 • har utviklet identitet og rolle som sanger

Arbeids- og undervisningsformer

10 timer à 45 minutter pr semester i grupper med instrumentallærer.

Arbeidsomfang

125-150 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før en kan gå opp til eksamen:

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen.
 • Tilstrekkelig egenøving til å tilegne seg de ferdigheter som er beskrevet i læringsutbytte.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Utøvende eksamen. Omfang: 15 minutter.

Innhold for eksamen: Fremføring av to sanger med ulikt preg som studenten velger fra sin repertoarliste som skal medbringes på eksamen.

Tillatte hjelpemidler

Repertoarliste

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Utøvende eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei