4BIS201 Biinstrument Sang II

Alle versjoner:
4BIS201 (2022—2023)
4BIS201 (2021—2022)

Emnekode: 4BIS201

Emnenavn: Biinstrument Sang II

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til bachelor i musikk eller til bachelor i musikk, menighet og ledelse

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i:

  • Bachelor i utøvende musikk
  • Bachelor i musikk, menighet og ledelse

Innledning

Studenter som har piano eller orgel som hovedinstrument skal ha bi-instrument sang.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

  • kan redegjøre for stemmens oppbygning og funksjon
  • har større kjennskap til egnet repertoar fra ulike epoker og stilarter

Ferdigheter

Studenten har:

  • utviklet sangtekniske ferdigheter i flere ulike musikksjangre
  • utviklet musikalsk uttrykksevne i flere ulike musikksjangre

Generell kompetanse

Studenten har:

  • videreutviklet sin identitet og rolle som sanger

Arbeids- og undervisningsformer

10 timer à 45 minutter pr. semester i grupper.

Arbeidsomfang

125-150 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før en kan gå opp til eksamen:

  • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte.
  • Tilstrekkelig egenøving til å tilegne seg de ferdigheter som er beskrevet i læringsutbytte.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

  • Utøvende eksamen, varighet 15 minutter.

Innhold på eksamen: Fremføring av tre sanger med ulikt preg som studenten velger fra sin repertoarliste som skal medbringes på eksamen. Studenten kan ikke akkompagnere seg selv på eksamen.

Tillatte hjelpemidler

Info i forkant av eksamen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Utøvende eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Studiepoengreduksjon

4BIS201 Bi-instrument sang overlapper 5 sp. med 4BIS200 Bi-instrument sang

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei