4GTP100 Gudstjenestepraksis I

Alle versjoner:
4GTP100 (2022—2023)
4GTP100 (2021—2022)
4GTP100 (2020—2021)
4GTP100 (2019—2020)
4GTP100 (2018—2019)
4GTP100 (2017—2018)

Emnekode: 4GTP100

Emnenavn: Gudstjenestepraksis I

Undervisningssemester: Vår

Steder: Oslo

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til :

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i bachelor i musikk, menighet og ledelse.

Innledning

En stor del av arbeidet som menighetsmusiker innebærer å være musikalsk leder for ulike gudstjenester og møter. Gudstjenestepraksis er derfor et sentralt emne i utdanningen. Studenten vil ha stor bruk for sine kunnskaper fra emner som hovedinstrument, gehørspill, liturgikk, hymnologi, arrangering, samspill, korledelse og pedagogikk.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten kan

 • utvise praktiske og teoretiske kunnskaper om gudstjenestearbeid
 • redegjøre for retningslinjer for valg av salmer og sanger i gudstjenesten
 • redegjøre for alternative gudstjenester/messer etter spesiell målgruppe, høytid eller årstid

Ferdigheter

Studenten kan

 • bruke musikkens mangfoldige funksjoner i gudstjenesten
 • fremme ulike former for menighetssang
 • forvalte og lede menighetens musikkliv på en allsidig måte
 • delta i kantorers og andre musikklederes arbeid og deres samarbeid med andre ansatte
 • formidle musikk til ulike mottakergrupper, og forstå musikkens ulike funksjoner
 • bruke tradisjonelle og nyere salmer, sanger og andre musikalske uttrykk i gudstjenesten
 • bruke og lede ulike ensembler som akkompagnement i gudstjenesten

Generell kompetanse

  Studenten har

 • utviklet de faglige og holdningsmessige forutsetninger som kreves for å kunne arbeide innen kirke og menighet
 • utviklet sin evne til å lede og samarbeide

Arbeids- og undervisningsformer

Det gis normalt 18 timer undervisning fordelt på 9 to-timers-sesjoner.

Planlegging, gjennomføring og evaluering av gudstjenestearbeid i ulike menigheter i samarbeid med disse. Gudstjenestearbeidet skjer normalt i grupper på 4-6 studenter.

Arbeidsomfang

125-150 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før en kan gå opp til eksamen:

 • Fremmøtekrav: minimum 80% fremmøte i henhold til høgskolens retningslinjer for fremmøtekrav.
 • Godkjent praksis som består av planlegging, gjennomføring og evaluering av fire gudstjenester
 • Samlet rapport fra de fire gudstjenestene, maks 1500 ord.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Hjemmeeksamen, 3 dager 2500-3500 ord. 

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Praksisen i emnet utgjør ordinær praksis på gjeldende studieår.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei