4GTP101 Gudstjenestepraksis I

Alle versjoner:
4GTP101 (2024—2025)
4GTP101 (2023—2024)
4GTP101 (2022—2023)

Emnekode: 4GTP101

Emnenavn: Gudstjenestepraksis I

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Relevans i studieprogrammet

Bachelor i utøvende musikk og bachelor i Musikk menighet og ledelse

Innledning

En stor del av arbeidet som menighetsmusiker innebærer å være musikalsk leder for ulike gudstjenester og møter. Gudstjenestepraksis er derfor et sentralt emne i utdanningen. Studenten vil ha stor bruk for sine kunnskaper fra emner som hovedinstrument, gehørspill, liturgikk, hymnologi, arrangering, samspill, korledelse og pedagogikk. 

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • kan redegjøre for retningslinjer for valg av salmer og sanger i gudstjenesten
 • kan redegjøre for alternative gudstjenesteformer etter spesiell målgruppe, høytid eller årstid

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke musikkens mangfoldige funksjoner i gudstjenesten, og forvalte og lede menighetens musikkliv på en allsidig måte
 • kan delta i kantorers og andre musikklederes arbeid og deres samarbeid med andre ansatte
 • kan formidle musikk til ulike mottakergrupper, og forstå musikkens ulike funksjoner
 • kan bruke tradisjonelle og nyere salmer, sanger og andre musikalske uttrykk i gudstjenesten med ulike ensembler
 • kan planlegge og lede musikk i menigheter
 • kan utvise praktiske og teoretiske kunnskaper om gudstjenestearbeid

 

Generell kompetanse

Studenten

 • innehar de faglige og holdningsmessige forutsetninger som kreves for å kunne arbeide innen kirke og menighet
 • kan samarbeide i planlegging og gjennomføring av musikalsk arbeid i kirke og menighet

Arbeids- og undervisningsformer

Det gis normalt 18 timer fellesundervisning i emnet.

Planlegging, gjennomføring og evaluering av gudstjenestearbeid i ulike menigheter i samarbeid med disse. Gudstjenestearbeidet skjer normalt i grupper på 3-4 studenter. Lovsangsledelse i klasse individuelt eller i små grupper.

Arbeidsomfang

125-150 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for å ta eksamen i emnet:

 • Fremmøtekrav: minimum 80% fremmøte i henhold til høgskolens retningslinjer for fremmøtekrav.
 • Godkjent praksis som består av planlegging, gjennomføring og evaluering av fire gudstjenester
 • Samlet rapport fra de fire gudstjenestene, 1000-1500 ord.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen, 3 dager, 2500-3500 ord. 

Tillatte hjelpemidler

Alle

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk

Praksis

Praksis er knyttet til de 4 gudstjenestene som inngår som arbeidskrav i emnet