4KORL300 Korledelse III

Alle versjoner:
4KORL300 (2022—2023)
4KORL300 (2020—2021)
4KORL300 (2019—2020)
4KORL300 (2018—2019)
4KORL300 (2017—2018)

Emnekode: 4KORL300

Emnenavn: Korledelse III

Undervisningssemester: Vår

Steder: Oslo

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til ett av studieprogrammene:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • årstudium i utøvende musikk med fordypning i korledelse

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • årstudium i utøvende musikk med fordypning i korledelse (obl.)

Innledning

Grunnet Covid-19 situasjoen kan deler av (evt. hele) undervisningen bli gjennomført digitalt. Dette vil bli spesifisert i undervisningsplanen for emnet.

Korledelse III er et fordypningsemne der studenten velger en sjangerretning

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om korlederens rolle fra ulike perspektiver
 • kjenner et bredt repertoar fra valgt sjangerretning

Ferdigheter

Studenten:

 • kan lede vokale ensembler med og uten akkompagnement
 • behersker direksjonsteknikk
 • behersker innstuderingsmetodikk
 • kan variert oppvarmingsmetodikk
 • kan arbeide stilriktig med klang, intonasjon, rytme, tekst, frasering, dynamikk, homogenitet og artikulasjon knyttet til valgt sjanger
 • behersker et bredt repertoar fra valgt sjangerretning

Generell kompetanse

Studenten:

 • har utviklet identitet og rolle som korleder
 • kan innordne seg musikalsk og sosialt i et kor
 • har innsikt i relevante faglige og yrkesmessige problemstillinger knyttet til det å være korleder

Arbeids- og undervisningsformer

Korledelse: Gruppeundervisning

Felles korprosjekt / korprosjekt-dager.

Arbeidsomfang

125-150 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før en kan gå opp til eksamen:

Korledelse:

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen.

Korprosjekt:

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen.

Forberedelsesdag til eksamen:

 • Fremmøtekrav: Studenten skal delta på forberedelsesdag for eksamen.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Praktisk eksamen, minikonsert, varighet 20 minutter pr kandidat.

Tillatte hjelpemidler

Info i undervisningen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Praktisk eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei