4LITHY300 Liturgikk og hymnologi

Alle versjoner:
4LITHY300 (2024—2025)
4LITHY300 (2023—2024)
4LITHY300 (2022—2023)
4LITHY300 (2021—2022)

Emnekode: 4LITHY300

Emnenavn: Liturgikk og hymnologi

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til enten bachelor i utøvende musikk eller bachelor i musikk, menighet og ledelse.

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i:

 • Bachelor i utøvende musikk
 • Bachelor i musikk, menighet og ledelse

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • kan gjøre rede for liturgiens historie og utvikling
 • kan gjøre rede for dagens mangfold av liturgisk praksis i kristen møte- og gudstjenestesammenheng
 • kan gjøre rede for liturgiens begrunnelse og innhold
 • kan gjøre rede for Den norske kirkes høymesse, oppbygning og dramaturgi
 • kan gjøre rede for alternative gudstjenesteformer og liturgier, herunder arbeid med ungdom og gudstjeneste
 • har kunnskap om liturgifornyelse og reformarbeid
 • kan gjøre rede for kirkemusikkens teologiske grunnlag og gudstjenestelige funksjon
 • har kunnskap om elementære prinsipper for resitasjon, vekselsang og tidebønn
 • har kunnskap om den kristne sangtradisjonenes historie, utvikling, praksis, form og funksjon
 • kan gjøre rede for gospelhistorien
 • kan gjøre rede for nyere lovsangstradisjoner

Ferdigheter

Studenten

 • kan finne og bruke bibelske salmer og cantica til ulike gudstjenester
 • behersker ulike salme- og sangtradisjoner
 • kan anvende gospelmusikk i gudstjenester
 • kan anvende repertoar fra nyere lovsangstradisjoner i gudstjenester

Generell kompetanse

Studenten:

 • har forståelse for dagens mangfold av liturgisk praksis i kristen møte- og gudstjenestesammenheng
 • har utveksle synspunkter for ulike vesteuropeiske hymnologiske tradisjoner

Innhold

.

Arbeids- og undervisningsformer

Ukentlige, tematiske klasseromsforelesninger, samt praktiske øvelser i liturgikk, enten i skolens kapell eller i en kirke.

Arbeidsomfang

Ca. 125 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for å ta eksamen i emnet:

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen.
 • Innlevering av oppgaver.
 • Gjennomføring av en kortgudstjeneste på 15 minutter i grupper på 2-3 studenter
 • Gjennomføring av praktiske oppgaver

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Hjemmeeksamen, 3 dager. Omfang: 3000 ord (+/- 10 %.)

Innhold for eksamen: Oppgaver i både hymnologi og liturgikk.

Vekting av eksamens to deler: Hver del teller 50 %. Begge må være bestått for å bestå eksamen.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen

Studiepoengreduksjon

4LITHY300 Liturgikk og hymnologi overlapper 4LIHY300 Liturgikk og hymnologi med 5 sp.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.