4MHI100 Hovedinstrument I

Alle versjoner:
4MHI100 (2022—2023)
4MHI100 (2018—2019)
4MHI100 (2017—2018)

Emnekode: 4MHI100

Emnenavn: Hovedinstrument I

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 30 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til bachelor i utøvende rytmisk musikk.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i utøvende rytmisk musikk.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • kan redegjøre for ferdigheter som setter ham/henne i stand til å musisere sammen i et ensemble
 • har kunnskap om innstudering- og øvingsmetoder
 • kjenner til et allsidig repertoar
 • har kunnskap om instrumentet og hvilke teknikker som blir brukt
 • har kunnskap om hvordan skape sin egen identitet som musiker gjennom låtskriving og improvisasjon

Ferdigheter

Studenten:

 • behersker instrumentet teknisk
 • har utviklet stilforståelse gjennom repertoarstudier
 • kan fungere i ulike ensembler
 • kan innstuderings- og øvingsteknikker
 • kan improvisere variasjoner i et samspill

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan innordne seg i et ensemble
 • har respekt for medspillere

Arbeids- og undervisningsformer

Instrumentalundervisning:

22 timer à 45 minutter over to semester med instrumentallærer.*

Samspill:

Det blir gjennomført 40 undervisningstimer i samspill fordelt på hele studieåret.**

 •  repertoaret bestemmes av studenter i samarbeid med faglærer

 

 •  skolen setter sammen band

Identitetsverktøy:

Improvisasjon i gruppe og låtskriving i gruppe

 

 * For URM1 og MML1 vil vokalundervisningen foregå i en kombinasjon av mesterklasser og individuell veiledning.

 ** Det vil også kunne finnes annen form for obligatorisk samspillsundervisning.

Arbeidsomfang

800 -900 timer.

Arbeidskrav

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen.
 • Arbeidskrav: Tilstrekkelig egenøving til å tilegne seg de ferdigheter som er beskrevet i læringsutbytte.
 • Arbeidskrav: Tilstedeværelse på samspillundervisning og tilsvarende annen tilrettelagt samspillsundervisning.
 • Være delaktig på en konsert hvert semester med samspillband (varighet 20 min.).

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Hovedinstrumentrapport i henhold til skjema.

(Alle arbeidskrav må være bestått for å kunne levere hovedinstrumentrapport).

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Hovedinstrumentrapport vurderes til bestått / ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei