4BI200 Biinstrument II

Alle versjoner:
4BI200 (2024—2025)
4BI200 (2023—2024)

Emnekode: 4BI200

Emnenavn: Biinstrument II

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Relevans i studieprogrammet

Valgfritt emne i

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende musikk
 • bachelor i utøvende rytmisk musikk

Innledning

For studenter som ønsker undervisning med akkompagnement som fokus.

Læringsutbytte

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • har kjennskap til instrumentets oppbygning, herunder stemming og vedlikehold av instrumentet
 • har kunnskap om instrumentets tekniske muligheter og klangideal

Ferdigheter

Studenten:

 • har utviklet tekniske ferdigheter på instrumentet
 • kan benytte instrumentet til å akkompagnere sang i flere sjangere, alene eller som en del av et ensemble
 • har utviklet musikalsk uttrykksevne på instrumentet

Generell kompetanse

Studenten:

 • har oppøvd ferdigheter som gir støtte for andre musikkemner

Innhold

I Biinstrument II vil studenten tilegne seg grunnleggende ferdigheter på selvvalgt instrument.

Arbeids- og undervisningsformer

Individuell undervisning 10 timer à 30 minutter i ett semester med instrumentallærer.

Arbeidsomfang

125-150 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen gitt frister før en kan gå opp til eksamen:

 • Fremmøtekrav: Minimum 80 %
 • Arbeidskrav: Tilstrekkelig egenøving til å tilegne seg de ferdigheter som er beskrevet i læringsutbytte
 • Akkompagnere solist eller forsamling på eksempelvis skoleandakt eller huskonsert, alene eller sammen i et ensemble. Minimum en sang.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Biinstrumentrapport i henhold til skjema.

Tillatte hjelpemidler

Alle

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Bestått / ikke bestått

Eksamensspråk

Norsk eller andre skandinaviske språk.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.