4BI300 Biinstrument III

Alle versjoner:
4BI300 (2024—2025)
4BI300 (2023—2024)

Emnekode: 4BI300

Emnenavn: Biinstrument III

Undervisningssemester: Vår

Steder: Oslo

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Anbefalte forkunnskaper

Biinstrument III er en påbygning til 4BI200 Biinstrument II.

Relevans i studieprogrammet

Valgfritt emne i

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende musikk
 • bachelor i utøvende rytmisk musikk

Innledning

For studenter som ønsker å videreutvikle biinstrument II.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • har kjennskap til instrumentets rolle i ulike sjangere.
 • har kunnskap om instrumentets tekniske muligheter og klangideal

Ferdigheter

Studenten:

 • har tekniske ferdigheter på instrumentet
 • kan benytte instrumentet til å akkompagnere sang i de fleste sjangere, alene eller som en del av et ensemble
 • har utviklet en tydelig musikalsk uttrykksevne på instrumentet

Generell kompetanse

Studenten:

har oppøvd ferdigheter som setter en i stand til å utrykke selvstendige løsninger på instrumentet inn i et samspill.

Innhold

I Biinstrument III vil studenten videreutvikle ferdigheter på selvvalgt instrument fra Biinstrument II.

Arbeids- og undervisningsformer

Individuell undervisning 10 timer à 30 minutter i ett semester med instrumentallærer.

Arbeidsomfang

125-150 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen gitte frister før en kan gå opp til eksamen:

 • Fremmøtekrav: Minimum 80%
 • Tilstrekkelig egenøving til å tilegne seg de ferdigheter som er beskrevet i læringsutbytte.
 • Akkompagnere solist eller forsamling på eksempelvis skoleandakt eller huskonsert, alene eller sammen i et ensemble. Minimum to sanger.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Biinstrumentrapport i henhold til skjema.

Tillatte hjelpemidler

Alle

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Bestått / ikke bestått

Eksamensspråk

Norsk eller andre skandinaviske språk.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.