4BIP100 Biinstrument Piano I

Alle versjoner:
4BIP100 (2024—2025)
4BIP100 (2023—2024)
4BIP100 (2022—2023)
4BIP100 (2021—2022)
4BIP100 (2020—2021)
4BIP100 (2019—2020)
4BIP100 (2018—2019)
4BIP100 (2017—2018)

Emnekode: 4BIP100

Emnenavn: Biinstrument Piano I

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til ett av studieprogrammene:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende rytmisk musikk
 • årstudium i utøvende musikk med fordypning i korledelse
 • årstudium i utøvende musikk med låtskriving
 • årstudium i utøvende musikk, lovsangsledelse

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende rytmisk musikk
 • årstudium i utøvende musikk med fordypning i korledelse
 • årstudium i utøvende musikk med låtskriving
 • årstudium i utøvende musikk, lovsangsledelse

Innledning

For studenter som ikke har piano som hovedinstrument. Emnet bidrar til at studenten oppøver ferdigheter som kan gi støtte for andre emner som arrangering, gehørtrening, korledelse, musikkteori og koralharmonisering.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • har grunnleggende kunnskap om instrumentet
 • har kunnskap om besifringssystemet
 • har kunnskap om funksjonsanalysesystemet
 • har kjennskap til repertoar fra ulike sjangrer

Ferdigheter

Studenten:

 • kan spille etter besifring både med og uten melodi
 • kan anvende ulike besifringssystemer
 • kan forskjellige teknikker ved spill og akkompagnement av besifrede melodier
 • kan anvende teknikker for ulike sjangere
 • kan transponere besifrede melodier        
 • kan spille funksjonsrekker innenfor dur- og molltonearter med inntil 3 # og 3 b-er
 • kan anvende grunnleggende tekniske ferdigheter på instrumentet
 • kan uttrykke seg musikalsk på instrumentet

Generell kompetanse

Studenten:

 • har utviklet identitet og rolle som akkompagnatør

Arbeids- og undervisningsformer

10 timer à 45 minutter pr semester i grupper med instrumentallærer.

Arbeidsomfang

125-150 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før en kan gå opp til eksamen:

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen.
 • Tilstrekkelig egenøving til å tilegne seg de ferdigheter som er beskrevet i læringsutbytte.
 • Fremføring av besifret sang for gruppen minimum 3 ganger i løpet av kurset. (Se også avsnittet om fravær i instrumentalundervisning i del B.)

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Utøvende eksamen. Omfang: 15 minutter.

Innhold for eksamen: Fremføring av to ulike besifringssanger som studenten velger fra sin repertoarliste som skal medbringes på eksamen. Den ene fremføres med melodispill. I den andre akkompagnerer studenten en sanger/instrumentalist som studenten selv tar med seg. I tillegg spiller studenten en funksjonsrekke prima vista.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Utøvende eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Tillatte hjelpemidler

Repertoarliste.

Eksamensspråk

Norsk.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei