4BK100 Bærekraftig kunstneridentitet

Alle versjoner:
4BK100 (2024—2025)
4BK100 (2023—2024)

Emnekode: 4BK100

Emnenavn: Bærekraftig kunstneridentitet

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i utøvende musikk
Obligatorisk emne i årsstudium i utøvende musikk, lovsang
Valgemne i videreutdanning i kirkemusikk

Arbeids- og undervisningsformer

Ukentlige fellestimer med praktiske oppgaver, der studenten forbereder seg til diskusjon i plenum gjennom lesning.

Arbeidsomfang

125–150 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før en kan gå opp til eksamen:

  • Fremmøtekrav: Minimum 80%
  • En skriftlig individuell besvarelse. Omfang 2000 ord +/- 10%
  • Studenten leder i sang i ca. 15 minutter der forberedelse, innhold, funksjon, progresjon, samspill, kommunikasjon og ledelse vurderes.

Studentene samarbeider to og to og velger selv tema, og hvem han/hun vil samarbeide med.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen: 2 døgn. Omfang 2000 ord +/- 10%.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen vurderes til bestått / ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Eksamensspråk

Norsk.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.