4KOR300 Korledelse III

Alle versjoner:
4KOR300 (2024—2025)
4KOR300 (2023—2024)
4KOR300 (2022—2023)
4KOR300 (2021—2022)

Emnekode: 4KOR300

Emnenavn: Korledelse III

Undervisningssemester: Vår

Steder: Oslo

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til ett av studieprogrammene:

 • bachelor i utøvende musikk
 • bachelor i musikk, menighet og ledelse

Anbefalte forkunnskaper

Korledelse II (4KOR200) eller tilsvarende. Alternativt dokumenterbar realkompetanse.

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår som valgemne i:

 • bachelor i utøvende musikk
 • bachelor i musikk, menighet og ledelse

Innledning

Korledelse III er et fordypningsemne der studenten velger en sjangerretning.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om korlederens rolle fra ulike perspektiver
 • kjenner et bredt repertoar fra valgt sjangerretning

Ferdigheter

Studenten:

 • kan lede vokale ensembler med og uten akkompagnement
 • behersker direksjonsteknikk
 • behersker innstuderingsmetodikk
 • kan variert oppvarmingsmetodikk
 • kan arbeide stilriktig med klang, intonasjon, rytme, tekst, frasering, dynamikk, homogenitet og artikulasjon knyttet til valgt sjanger
 • behersker et bredt repertoar fra valgt sjangerretning

Generell kompetanse

Studenten:

 • har utviklet identitet og rolle som korleder
 • kan innordne seg musikalsk og sosialt i et kor
 • har innsikt i relevante faglige og yrkesmessige problemstillinger knyttet til det å være korleder

Arbeids- og undervisningsformer

Gruppeundervisning, felles korprosjekt / korprosjektdager.

Arbeidsomfang

125-150 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister før en kan gå opp til eksamen:

Korledelse:

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen.

Korprosjekt:

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen.

Forberedelsesdag til eksamen:

 • Fremmøtekrav: Studenten skal delta på forberedelsesdag for eksamen.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Praktisk eksamen, minikonsert, varighet 20 minutter pr kandidat.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Praktisk eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Tillatte hjelpemidler

Informasjon i forkant av eksamen.

Eksamensspråk

Norsk.

Studiepoengreduksjon

4KOR300 Korledelse III overlapper 5 sp. med 4KORL300 Korledelse III.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei