4MHI200 Hovedinstrument II

Alle versjoner:
4MHI200 (2024—2025)
4MHI200 (2023—2024)
4MHI200 (2022—2023)
4MHI200 (2021—2022)
4MHI200 (2020—2021)
4MHI200 (2019—2020)
4MHI200 (2018—2019)
4MHI200 (2017—2018)

Emnekode: 4MHI200

Emnenavn: Hovedinstrument II

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 25 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til bachelor i utøvende rytmisk musikk.  

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor utøvende rytmisk musikk.

Innledning

Emnet bygger videre på Hovedinstrument I.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om fremføring, vurdering og lytting til musikk
 • har bredere kunnskap om ferdigheter som setter ham/henne i stand til å musisere sammen i et ensemble
 • kan fungere i et samspill på tvers av sjangere og instrumentsammensetninger
 • har bredere kunnskap om stilarter
 • har dypere kjennskap til et repertoar som består av flere sjangere

Ferdigheter

Studenten:

 • kan vurdere sitt eget og andres spill
 • kan kommunisere med medmusikanter og publikum
 • har utviklet en bredere stilforståelse gjennom dypere repertoarstudier
 • kan fungere i ulike ensembler
 • behersker et repertoar bestående av flere sjangere
 • kan improvisere variasjoner og skape egne løsninger i et samspill

Generell kompetanse

Studenten:

 • har utviklet sin rolle som musiker
 • har en bevissthet omkring fremføring, vurdering og lytting til musikk

Arbeids- og undervisningsformer

To hovedfordypninger:

1. Tradisjonelt hovedinstrument:

20 timer - hovedinstrument undervisning

40 timer - samspill 

60 timer - interpret - 4 timer i uka for alle studenter

70 timer - semesterprosjekt 

 

2. Låtskriving/produksjon som hovedinstrument

20 timer - mentoring og metodisk samspill

40 timer - låtskriving i gruppe

60 timer - 2 timer oppspill i uka i studio med låtskriving/produksjon

70 timer - skrivecamp på tvers av hovedfordypninger

 

*Studenter fra UML tar Metodisk samspill (5sp) som

valgemne.

Arbeidsomfang

Ca. 750 - 800 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før en kan gå opp til eksamen:

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen
 • Arbeidskrav: Tilstrekkelig egenøving til å tilegne seg de ferdigheter som er beskrevet i læringsutbytte.
 • Arbeidskrav: Tilstedeværelse på samspill- og interpretasjonsundervisning.
 • Forberedelse og gjennomføring av minimum én fremføring hvert semester i interpretasjon.
 • Være delaktig på én konsert hvert semester med samspillband (varighet 20 min.)

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Hovedinstrumentrapport i henhold til skjema. (Alle arbeidskrav må være bestått for å kunne levere hovedinstrumentrapport)

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Hovedinstrumentrapport vurderes til bestått / ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Eksamensspråk

Norsk.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei