4UMLO100 Utøvende hovedområde I

Alle versjoner:
4UMLO100 (2024—2025)
4UMLO100 (2023—2024)

Emnekode: 4UMLO100

Emnenavn: Utøvende hovedområde I

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 20 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Emnet krever opptak til årsstudium i lovsangsledelse.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i årsstudium lovsangsledelse.

Innledning

Emnet skal gi studentene nødvendig kompetanse på hovedinstrument, samspill, ledelse og sceneproduksjon, gjennom individuell- og gruppeundervisning.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om innstuderings- og øvingsmetoder
 • har kunnskap om instrumentet og hvilke teknikker som blir brukt
 • kjenner til et variert og relevant repertoar for instrumentet
 • har kunnskap om stilarter og kirkemusikalsk historie

Ferdigheter

Studenten:

 • behersker instrumentet sitt teknisk
 • kan fungere i ulike ensembler
 • behersker et repertoar bestående av flere sjangere
 • kan improvisere variasjoner i et samspill
 • kan formidle musikk som solist og i ensembler
 • kan planlegge og lede lovsang i ulike kirkelige formater og scener
 • arbeide selvstendig med planlegging, øving, innstudering og musikalsk formidling

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan innordne seg i et ensemble
 • kan vise respekt for medspillere
 • har gode kommunikasjonsferdigheter i rollen som lovsangsleder
 • kan reflektere over egen kunstnerisk virksomhet og utvikling
 • har forståelse for musikkens betydning i et fellesskap
 • har identitet som utøver og lovsangsleder

Innhold

Emnet inneholder undervisning i hovedinstrument, samspill, sceneproduksjon, samskriving, team-relatert trening, allsangsledelse og lovsangspraksis internt og eksternt.

Arbeids- og undervisningsformer

Instrumentalundervisning:
10 timer à 45 minutter pr semester over to semester med instrumentallærer.

Det blir gjennomført 40 undervisningstimer i samspill fordelt på hele studieåret.

 • repertoaret bestemmes av studenter i samarbeid med faglærer
 • skolen setter sammen ensembler. Kreativt forum gjennomføres som workshops, gruppearbeid, prosjekter og liveproduksjon

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen

 • Minimum 80 % fremmøte på undervisningen
 • Tilstrekkelig egenøving til å tilegne seg de ferdigheter som er beskrevet i læringsutbytte
 • Deltakelse på samspillundervisning
 • Ansvar for gjennomføring av 2 kapellsamlinger eller gudstjenester pr semester
 • Deltakelse på kreativt forum

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Hovedinstrumentrapport i henhold til skjema.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Bestått / ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.