MGLFRI101 Friluftsliv

Alle versjoner:
MGLFRI101 (2023—2024)

Emnekode: MGLFRI101

Emnenavn: Friluftsliv

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Bergen

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 30 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Innledning

Emnet gir studenten erfaring med friluftsliv i Norge til ulike årstider og i ulike naturmiljø. Studenten får et innblikk i både det tradisjonelle og moderne friluftslivet. Gjennom fysiske samlinger får studenten praktisk erfaring og kunnskap om gruppeledelse, pedagogikk, sikkerhet og navigering. Praktisk øvelse vil gi studenten forutsetninger for å planlegge og gjennomføre turer med større og mindre grupper/klasser. Emnet gir studenten kunnskap om norsk friluftslivshistorie og friluftslivets plass i samfunnet og skolen. 

Læringsutbytte

Kunnskap 

Studenten

 • har kunnskap om relevant friluftslivdidaktikk og ledelsesteori som gir et godt utgangspunkt for å undervise og veilede i friluftsliv 
 • har kunnskap om friluftslivets didaktiske undervisningsprinsipper 
 • har kunnskap om risikoanalyse og sikkerhetsundervisning 
 • har kunnskap om hensiktsmessig bekledning og bruk av utstyr 
 • har kunnskap om friluftslivets lover, regler og normer 
 • har kunnskap om friluftslivets historie, utvikling og plass i samfunnet 

Ferdigheter 

Studenten: 

 • kan planlegge og gjennomføre ekskursjoner i ulike naturmiljø 
 • kan ivareta egen og andres sikkerhet på tur  ulike naturmiljø 
 • kan lese og navigere etter kart, kompass og digitale hjelpemidler 
 • kan utøve didaktisk ledelse av større og mindre grupper innenfor gjeldende sikkerhetsnormer 
 • kan tilberede mat ved bruk av ulike råvarer og hjelpemidler 
 • kan gjennomføre livreddende førstehjelp i vann og på land 
 • kan utøve trygg sikring i klatrevegg innendørs 

Generell kompetanse 

Studenten: 

 • har innsikt i relevante faglige og etiske problemstillinger 
 • har kompetanse til å utøve kvalifiserte faglige vurderinger 
 • kan diskutere og formilde friluftslivsfagets egenart muntlig og skriftlig 

Innhold

Samlinger og ekskursjoner. I tillegg til samlingene vil det bli digitale møtepunkt i forkant av ekskursjonene for å planlegge. Disse vil vare i ca. 3 timer. 

Samling 1: Oppstartsuke: 

Ca. 4 dagers oppstart med informasjon om studiet og planlegging av turer. I løpet av samlingen vil det gjennomføres overnatting ute med fokus på nærmiljøfriluftsliv. 

Samling 2: Fjelltur: 

Ca. 5 dagers fjelltur (mandag-fredag). Denne turen vil gjennomføres i høyfjellet. Samlingen vil fokusere på gruppeledelse, navigering og sikkerhet. På turen vil vi overnatte både inne og ute. Nærmere informasjon gis ved oppstart. 

Samling 3: Vinterfriluftsliv: 

Ca. 7 dagers vintertur (mandag-søndag). Denne turen vil gjennomføres på vinterfjellet. Samlingen vil fokusere på gruppeledelse, sikkerhet og skiferdighet både på langrenn og alpint. På turen vil vi overnatte i snøhule, telt og innendørs. Nærmere informasjon gis ved oppstart. 

Samling 4: Seminar: 

Ca. 3 dagers seminar. Dette er et fysisk seminar med hovedvekt på teori, hvor studentene blant annet presenterer foreløpig turlogg (arbeidskrav). Nærmere informasjon gis ved oppstart. 

Samling 5: Kystfriluftsliv: 

Ca. 5 dagers kystfriluftsliv (mandag-fredag). Denne samlingen vil gjennomføres ved kysten og legger hovedvekt på aktiviteter på havet/vannet. Kajakkpadling, gruppeledelse og livredning er sentrale tema på samlingen. Nærmere informasjon gis ved oppstart. 

Samling 6: Moderne friluftsliv: 

Ca. 5 dagers tur (mandag-fredag). Samlingen vil gi studentene et innblikk i det moderne friluftslivet. Nærmere informasjon gis ved oppstart. 

Eksamen gjennomføres digitalt. 

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er samlingsbasert og består av ca. 30 samlingsdøgn fordelt på 6 samlinger. Emnets undervisning gjennomføres i hovedsak på tur, hvor praktiske erfaringer vektlegges. Teori blir integrert underveis på ekskursjon, gjennom selvstudium og samling 4. 

Utover samlingene vil det bli digitale møtepunkt i forkant av ekskursjonene.

Arbeidsomfang

Ca. 900 timer. 

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for at studenten skal ha rett til å gå opp til eksamen i emnet: 

 • Deltagelse i all undervisning (krav om minst 80% tilstedeværelse). 
 • Deltagelse i planlegging, gjennomføring og evaluering av emnets ekskursjoner. 
 • I etterkant av hver ekskursjon skal det leveres en individuell turlogg som sammenfattes til en mappe etter siste ekskursjon. 
 • Muntlig presentasjon med utgangspunkt turlogg fra samling 2 og 3. 

I særskilte tilfeller med "gyldig" og dokumentert fravær kan det gis alternative arbeidskrav (kompensatoriske oppgaver). 

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent. 

Avsluttende vurdering

Digital muntlig eksamen 

 • Kandidaten får tildelt en oppgave på 24 timer før eksamen. 
 • Kandidaten presenterer sin oppgave muntlig på digitale plattformer. 
 • Presentasjonen skal vare 15 minutter. 
 • Kandidaten vil få spørsmål til presentasjonen og til andre deler av emnet, 15 minutter. 
 • Eksamen varer i totalt 30 min. 

Tillatte hjelpemidler

I forberedelsesfasen og under presentasjonen av casen kan alle hjelpemiddel benyttes. 

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det blir gitt gradert karakter fra A til E og F for ikke bestått. 

Eksamensspråk

Norsk 

Praksis

Ingen

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen. 

Andre bestemmelser

Det er nødvendig å være i normalt god fysisk og psykisk form ved studiestart da deler av studiet er fysisk krevende. 

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.