TESTINSPERA Test Inspera

Alle versjoner:
TESTINSPERA (2023—2024)

Emnekode: TESTINSPERA

Emnenavn: Test Inspera

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

1. semester

IKS101N*

Interkulturell kompetanse: Grunnleggende teori

15

IKS102N*

Mangfold og det flerkulturelle Norge

15

2. semester

IKS103N*

Interkulturelle forskningsmetoder

15

IKS107N

Regional og tematisk fordypning

15

3. semester

IKS218N*

Interkulturell kompetanse: Fordypning

20

IKS181N*

Etikk, dannelse og selvutvikling

10

4. semester

IKS291N*

Bacheloroppgave i interkulturell kompetanse

20

IKS182N*

Etikk, identitet og ansvar

10

5. semester

Utveksling eller valgemner

30

6. semester

Utveksling eller valgemner

30

Innhold

1. semester

IKS101N*
Interkulturell kompetanse: Grunnleggende teori

15

IKS102N*
Mangfold og det flerkulturelle Norge

15

2. semester

IKS103N*
Interkulturelle forskningsmetoder

15

IKS107N
Regional og tematisk fordypning

15

3. semester

IKS218N*
Interkulturell kompetanse: Fordypning

20

IKS181N*
Etikk, dannelse og selvutvikling

10

4. semester

IKS291N*
Bacheloroppgave i interkulturell kompetanse

20

IKS182N*
Etikk, identitet og ansvar

10

5. semester

Utveksling eller valgemner

30

 

 

6. semester

Utveksling eller valgemner

30