4BIVO301 Biinstrument orgel I

Alle versjoner:
4BIVO301 (2024—2025)
4BIVO301 (2023—2024)
4BIVO301 (2022—2023)
4BIVO301 (2021—2022)
4BIVO301 (2020—2021)
4BIVO301 (2019—2020)
4BIVO301 (2018—2019)
4BIVO301 (2017—2018)

Emnekode: 4BIVO301

Emnenavn: Biinstrument orgel I

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til ett av studieprogrammene:

 • bachelor i utøvende musikk
 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende rytmisk musikk

Egen opptaksprøve dersom emnet tilbys som kurs.

Anbefalte forkunnskaper

Gode ferdigheter på tangentinstrument.

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår som valgemne i:

 • bachelor utøvende musikk
 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende rytmisk musikk

Innledning

For studenter som ønsker grunnleggende orgelkunnskap til bruk i menighetssammenheng. Dersom man ønsker å gjennomføre biinstrument orgel med et større omfang, kan 4BIVO402 Biinstrument orgel II (10 sp) velges.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om instrumentets oppbygning, herunder registrering
 • har kunnskap om instrumentets tekniske muligheter og klangideal
 • kjenner til sentralt repertoar fra koralbok og liturgi fra Den norske kirke

Ferdigheter

Studenten:

 • kan beherske et utvalg av tekniske ferdigheter
 • behersker spill etter noter - koraler, enkle orgelstykker og tekniske øvelser
 • har utviklet musikalsk uttrykksevne på instrumentet
 • kan benytte kirkeorgel til akkompagnement i deler av gudstjenester

Generell kompetanse

Studenten:

 • har oppøvd ferdigheter som gir støtte for andre musikkemner

Arbeids- og undervisningsformer

Individuell undervisning normalt fordelt som 8 ganger à 30 minutter per semester over to semestre med instrumentallærer.

Arbeidsomfang

125-150 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for å ta eksamen i emnet:

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte.
 • Arbeidskrav: Tilstrekkelig egenøving til å tilegne seg de ferdigheter som er beskrevet i Læringsutbytte.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Biinstrumentrapport i henhold til skjema.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Biinstrumentrapport vurderes til Bestått / Ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Kan tilbys som kurs.