4BIVP301 Biinstrument piano III

Alle versjoner:
4BIVP301 (2024—2025)
4BIVP301 (2023—2024)
4BIVP301 (2022—2023)
4BIVP301 (2021—2022)
4BIVP301 (2020—2021)
4BIVP301 (2019—2020)
4BIVP301 (2018—2019)
4BIVP301 (2017—2018)

Emnekode: 4BIVP301

Emnenavn: Biinstrument piano III

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til ett av studieprogrammene:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende rytmisk musikk
 • bachelor i utøvende musikk

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende rytmisk musikk
 • bachelor i utøvende musikk

Innledning

For studenter som ikke har piano som hovedinstrument. Dersom man ønsker å gjennomføre valgemnet biinstrument piano med et større omfang og høyere faglig nivå, kan 4BIVP402 Biinstrument piano IV (10 sp) velges i stedet. Man har ikke anledning til å velge begge emnene.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • har viderekommende kunnskap om instrumentets tekniske muligheter og klangideal
 • har kompletterende eller utdypende kunnskap i forhold til undervisningen i Bi-instrument piano I (og II for MML)
 • kjenner til repertoar fra ulike sjangre

Ferdigheter

Studenten:

 • kan vise kompletterende ferdigheter i notespill eller besifringsspill sett i forhold til undervisningen i Bi-instrument piano I (og II for MML)
 • har videreutviklet sine tekniske ferdigheter på instrumentet
 • har videreutviklet sin musikalsk uttrykksevne på instrumentet

Generell kompetanse

Studenten:

 • har utviklet identitet og rolle som pianist

Innhold

For studenter som ikke har piano som hovedinstrument. Dersom man ønsker å gjennomføre valgemnet Biinstrument piano med et større omfang og høyere faglig nivå, kan 4BIVP402 Biinstrument piano IV (10 sp) velges i stedet. Man har ikke anledning til å velge begge emnene.

Arbeids- og undervisningsformer

Individuell undervisning 8 timer à 30 minutter pr. semester med instrumentallærer.

Arbeidsomfang

125-150 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før en kan gå opp til eksamen:

 • Minimum 80% fremmøte.
 • Tilstrekkelig egenøving til å tilegne seg de ferdigheter som er beskrevet i læringsutbytte

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Biinstrumentrapport i henhold til skjema.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Biinstrumentrapport vurderes til bestått / ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Eksamensspråk

Norsk.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei