4GEH100 Gehørtrening I

Alle versjoner:
4GEH100 (2024—2025)
4GEH100 (2023—2024)
4GEH100 (2022—2023)
4GEH100 (2021—2022)
4GEH100 (2020—2021)
4GEH100 (2019—2020)
4GEH100 (2018—2019)
4GEH100 (2017—2018)

Emnekode: 4GEH100

Emnenavn: Gehørtrening I

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til ett av studieprogrammene:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende rytmisk musikk
 • årstudium i utøvende musikk med fordypning i korledelse
 • årstudium i utøvende musikk med fordypning i låtskriving

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende rytmisk musikk
 • årstudium i utøvende musikk med fordypning i korledelse
 • årstudium i utøvende musikk med fordypning i låtskriving

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • har kjennskap om strategier for å lese og skrive melodisk materiale uten modulasjon

Ferdigheter

Studenten:

 • kan imitere, memorere og enkel improvisasjon.
 • kan lese og skrive ned melodisk materiale uten modulasjon
 • kan lese rytmer med ulike taktarter, underdeling og tempi
 • kan gjenkjenne treklanger og firklanger ved hjelp av funksjonsanalyse og besifring innenfor én toneart

Generell kompetanse

Studenten :

 • kan overføre fagets utbytte til andre emner og i egen musisering

Arbeids- og undervisningsformer

Ukentlige gruppetimer gjennom hele studieåret.

Arbeidsomfang

125-150 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før en kan gå opp til eksamen:

 • Minimum 80% fremmøte.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Individuell hjemmeeksamen: Transkribere deler av en melodi av 8-16 takter, melodi og harmonikk. Omfang: 1 dag.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen vurderes til bestått / ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Alle

Eksamensspråk

Norsk.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei