4KOR200 Korledelse II

Alle versjoner:
4KOR200 (2024—2025)
4KOR200 (2023—2024)
4KOR200 (2022—2023)
4KOR200 (2021—2022)

Emnekode: 4KOR200

Emnenavn: Korledelse II

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til ett av studieprogrammene:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende musikk
 • årstudium i utøvende musikk med fordypning i korledelse

Anbefalte forkunnskaper

Korledelse I (4KOR100) eller tilsvarende. Alternativt dokumenterbar realkompetanse

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i:

 • bachelor i utøvende musikk
 • bachelor i musikk, menighet og ledelse

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • har bred kunnskap om korlederes rolle og identitet
 • har bred kjennskap til et repertoar fra ulike sjangere

Ferdigheter

Studenten:

 • kan lede ulike typer vokale ensembler
 • behersker direksjonsteknikk
 • behersker innstuderingsmetodikk
 • behersker grunnleggende stemmebruk og kan formidle noe av dette
 • kan arbeide med klang, intonasjon, rytme, tekst, frasering, dynamikk, homogenitet og artikulasjon på et grunnleggende nivå

Generell kompetanse

Studenten:

 • har utviklet identitet og rolle som korleder
 • kan innordne seg musikalsk og sosialt i et kor

Arbeids- og undervisningsformer

Gruppeundervisning, felles korprosjekt/ korprosjektdager.

Arbeidsomfang

125-150 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før en kan gå opp til eksamen:

Korledelse:

 • Minst 80% fremmøte.

Korprosjekt:

 • Minst 80% fremmøte.

Forberedelsesdag til eksamen:

 • Fremmøtekrav: Studenten skal delta på forberedelsesdag for eksamen.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Praktisk eksamen, varighet 15 minutter pr. kandidat.

Kandidaten leder en selvvalgt sang fra pensum, og en annen sang som sensor velger fra samme pensum. I tillegg gjør kandidaten en innstuderingsoppgave som kandidaten har forberedt.

Studenten deltar i koret under hele gjennomføringen av eksamen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Praktisk eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Informasjon i forkant av eksamen.

Eksamensspråk

Norsk.

Studiepoengreduksjon

4KOR200 Korledelse II overlapper 5 sp. med 4KORL200 Korledelse II.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei