4MHIF300 Hovedinstrument fordypning solo

Alle versjoner:
4MHIF300 (2024—2025)
4MHIF300 (2023—2024)
4MHIF300 (2022—2023)
4MHIF300 (2021—2022)
4MHIF300 (2020—2021)
4MHIF300 (2019—2020)
4MHIF300 (2018—2019)
4MHIF300 (2017—2018)

Emnekode: 4MHIF300

Emnenavn: Hovedinstrument fordypning solo

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til ett av studieprogrammene:

 • bachelor i utøvende rytmisk musikk
 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende musikk
 • videreutdanning i kirkemusikk, årsstudium

Relevans i studieprogrammet

Valgemne i:

 • bachelor i utøvende rytmisk musikk
 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende musikk
 • videreutdanning i kirkemusikk, årsstudium

Innledning

Emnet gir mulighet for studenten til å ha en ekstra lærer som er spesialist på en spesiell stilart innenfor hovedinstrumentet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • har dypere kunnskap om en utvalgt sjanger
 • har kunnskap om teknikken innenfor fordypningsemnet
 • har kjennskap til et repertoar og dets særtrekk innen for den utvalgte sjanger.

Ferdigheter

Studenten

 • kan beherske teknikkene på hovedinstrumentet
 • kan beherske et repertoar innenfor sjangeren og utrykke stilforståelse

Arbeids- og undervisningsformer

8 timer à 30 minutter pr semester med instrumentallærer.

Arbeidsomfang

125-150 timer.

Arbeidskrav

 • Minimum 80% fremmøte.
 • Tilstrekkelig egenøving til å tilegne seg de ferdigheter som er beskrevet i læringsutbytte.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Innlevering av instrumentalrapport.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Bestått / ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Eksamensspråk

Norsk.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei