4MLE150 Live elektronikk

Alle versjoner:
4MLE150 (2024—2025)
4MLE150 (2023—2024)
4MLE150 (2022—2023)
4MLE150 (2021—2022)

Emnekode: 4MLE150

Emnenavn: Live elektronikk

Undervisningssemester: Vår

Steder: Oslo

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til et av studieprogrammene:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende rytmisk musikk
 • bachelor i utøvende musikk

Anbefalte forkunnskaper

Gjennomført emnet Musikkproduksjon 1a (4MPD101) eller tilsvarende

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende rytmisk musikk
 • bachelor i utøvende musikk

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om ulike software og hardware, som kan brukes i en livesammenheng for å bearbeide lydkilder i sann tid
 • har kunnskap om bearbeidelse av lyd på sitt eget hovedinstrument
 • har kunnskap om hvordan man praktisk kan bearbeide lydkilder ved hjelp av et digitalt software

Ferdigheter

Studenten:

 • kan bearbeide lyden av sitt eget hovedinstrument og bruke de mulighetene et digitalt software gir, til utvikling av egen sonisk palett
 • behersker relevante software og hardware

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan anvende sine kunnskaper innen feltet til kreativt arbeid solistisk og i samarbeid med andre utøvere

Innhold

Faget Live Elektronikk er utformet for å gi studenten innblikk i og kunnskap om hvordan bruke ny og gammel teknologi for å utvide klangfargen og rollen til hovedinstrumentet sitt. Studentene vil få en praktisk innføring i softwaret Ableton Live, hvor de blir satt i stand til å kunne bruke de mulighetene som ligger der i form av oppsett, innspilling, realtime prosessering av opptak og effektbruk. Studentene vil også få innføring i bruk av eksterne lydkilder som trommemaskiner, synther og effektmaskiner i samspill med Ableton Live.

Undervisningen er lagt opp til gruppeundervisning, med fokus på å utøve i samspill med andre utøvere så snart man har fått på plass nødvendig basis kunnskap.

Arbeids- og undervisningsformer

To timer pr uke i 10 uker, ett semester. Gruppeundervisning med individuell oppfølging. Undervisning foregår på laptop med hodetelefoner.

Arbeidsomfang

Ca. 125-150 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for å ta eksamen i emnet:

 • Minimum 80% fremmøte.
 • Tilstrekkelig egenøving til å tilegne seg de ferdigheter som er beskrevet i læringsutbytte.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Utøvende eksamen med 15 min varighet. Soloopptreden eller i gruppe.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Utøvende eksamen vurderes til bestått / ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Informasjon gis i forkant av eksamen.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.