4MSEN300 Metodisk samspill og ensembleledelse

Alle versjoner:
4MSEN300 (2024—2025)
4MSEN300 (2023—2024)
4MSEN300 (2022—2023)
4MSEN300 (2021—2022)
4MSEN300 (2020—2021)
4MSEN300 (2019—2020)
4MSEN300 (2018—2019)
4MSEN300 (2017—2018)

Emnekode: 4MSEN300

Emnenavn: Metodisk samspill og ensembleledelse

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til ett av studieprogrammene:

 • bachelor i utøvende musikk
 • bachelor i utøvende rytmisk musikk
 • årstudium i utøvende musikk med fordypning i korledelse

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i:

 • bachelor i utøvende musikk
 • bachelor i utøvende rytmisk musikk
 • årstudium i utøvende musikk med fordypning i korledelse

Innledning

Første semester har vekt på metodisk samspill og andre semester ensembleledelse.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om ferdigheter som setter ham/henne i stand til å musisere sammen i et ensemble bestående av vokal, piano (tangenter), el-gitar, el-bass og trommesett.
 • har kunnskap om de ulike instrumentenes særegenheter og spillemåte
 • har kjennskap til instrumental direksjonsteknikk
 • har kjennskap innstuderingsmetodikk i en ensemblesetting
 • har ensemblekunnskap

Ferdigheter

Studenten:

 • kan ta del i et samspill uavhengig av overnevnte instrument
 • kan spille ulike rytmemønstre, groover, standard akkordskjemaer og vise periodefølelse
 • kan spille enkle sanger fra pop/vise/allsang-sjangeren på alle overnevnte instrumenter
 • kan lede ulike typer vokale- og instrumentale ensembler.
 • kan utøve instrumental direksjonsteknikk
 • kan lede innstudering i en ensemblesetting
 • kan lage notasjons- og besifringsskjemaer
 • kan koble opp bandinstrumenter og sanganlegg
 • kan tilpasse undervisningen til den enkelte elev

Generell kompetanse

Studenten:

 • har forståelse for hvordan man sosialt sett innordner seg i et band
 • har utviklet identitet som bandleder

Arbeids- og undervisningsformer

Ukentlige gruppetimer med lærer.

Arbeidsomfang

125-150 timer.

Arbeidskrav

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte.
 • Fremføring av en innstudert sang på alle instrumentene midtveis i emnet. Alle i bandet rullerer på instrumentene til hver enkelt student har vært innom alle instrumentene.
 • Forberede 2 innstuderingsoppgaver.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Utøvende gruppeeksamen i form av konsert.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Gruppeeksamen vurderes til bestått / ikke bestått. Individuell karakter.

Tillatte hjelpemidler

Info i undervisningen.

Eksamensspråk

Norsk.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei