4UM100 Hovedinstrument I

Alle versjoner:
4UM100 (2024—2025)
4UM100 (2023—2024)
4UM100 (2022—2023)
4UM100 (2021—2022)

Emnekode: 4UM100

Emnenavn: Hovedinstrument I

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til ett av studieprogramene:

 • bachelor i utøvende musikk
 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • årsstudium i utøvende musikk med musikkdidaktikk

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i:

 • bachelor i utøvende musikk
 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • årsstudium i utøvende musikk med musikkdidaktikk

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • har dypere kunnskap om innstuderings- og øvingsmetoder
 • har dypere kunnskap om instrumentet og hvilke teknikker som blir brukt
 • kjenner til et bredere repertoar for instrumentet
 • har kunnskap om planlegging og gjennomføring av ulike konserter, f.eks. musikkandakter, huskonserter, praksisuke og andre interne eller eksterne prosjekter
 • har kunnskap om fremføring, vurdering og lytting til musikk

Ferdigheter

Studenten:

 • behersker instrumentet bredere teknisk
 • har utviklet en bredere stilforståelse gjennom repertoarstudier
 • kan innstuderings- og øvingsteknikker
 • beherske samspill med studenter og eksterne musikere
 • kunne formidle musikk som solist og i ensemble

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan innordne seg i et ensemble
 • har identitet som musiker
 • har en bevissthet omkring fremføring, vurdering og lytting til musikk

Arbeids- og undervisningsformer

Instrumentalundervisning: 8 timer à 45 minutter pr. semester over to semester med instrumentallærer.*

Samspill: det blir gjennomført 40 undervisningstimer i samspill fordelt på hele studieåret.

 • repertoaret bestemmes av studenter i samarbeid med faglærer
 • skolen setter sammen band/ensemble.

Interpretasjon inngår som et arbeidskrav i dette emne.

*For studenter med vokal som hovedinstrument vil undervisningen foregå i en kombinasjon av mesterklasser og individuell veiledning.

Alle instrumentgrupper har instrumentforum i tillegg til undervisning i hovedinstrument. Omfang og antall samlinger bestemmes av emneansvarlig etter gruppens størrelse og behov.

Arbeidsomfang

375-450 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før en kan gå opp til eksamen:

 • Minimum 80% fremmøte.
 • Tilstrekkelig egenøving til å tilegne seg de ferdigheter som er beskrevet i læringsutbytte.
 • Forberedelse og gjennomføring av minimum én fremføring hvert semester i interpretasjon.
 • Være delaktig på en konsert hvert semester med samspillband (varighet 20 min.)

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Hovedinstrumentrapport i henhold til skjema.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Hovedinstrumentrapport vurderes til bestått / ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei