4UM300R Hovedinstrument III, rytmisk

Alle versjoner:
4UM300R (2024—2025)
4UM300R (2023—2024)
4UM300R (2022—2023)
4UM300R (2021—2022)

Emnekode: 4UM300R

Emnenavn: Hovedinstrument III, rytmisk

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til ett av studieprogrammene:

 • bachelor i utøvende musikk
 • bachelor i musikk, menighet og ledelse.

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i:

 • bachelor i utøvende musikk
 • bachelor i musikk, menighet og ledelse

Innledning

Emnet bygger på hovedinstrument II (4UM200).

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • har bredere kunnskap om ferdigheter som setter ham/henne i stand til å musisere sammen i et ensemble
 • kan fungere i et samspill på tvers av sjangere og instrumentsammensetninger
 • har bredere kunnskap om stilarter
 • har dypere kjennskap til et repertoar som består av flere sjangere

Ferdigheter

Studenten:

 • kan vurdere sitt eget og andres spill
 • har utviklet en bredere stilforståelse gjennom dypere repertoarstudier
 • kan kommunisere med medmusikere og publikum
 • kan fungere i ulike ensembler
 • behersker et repertoar bestående av flere sjangere
 • kan improvisere variasjoner i et samspill

Generell kompetanse

Studenten:

 • har en bredere forståelse av sin rolle som musiker
 • har utviklet sin identitet som musiker

Arbeids- og undervisningsformer

Instrumentalundervisning: 8 timer à 45 minutter pr. semester over to semester med instrumentallærer.*

Samspill: det blir gjennomført 40 undervisningstimer i samspill fordelt på hele studieåret.

 • repertoaret bestemmes av studenter i samarbeid med faglærer
 • skolen setter sammen band/ensemble.

Interpretasjon inngår som et arbeidskrav i dette emne.

Alle instrumentgrupper har instrumentforum i tillegg til undervisning i hovedinstrument. Omfang og antall samlinger bestemmes av emneansvarlig etter gruppens størrelse og behov.

Arbeidsomfang

375-450 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før en kan gå opp til eksamen:

 • Minimum 80% fremmøte.
 • Tilstrekkelig egenøving til å tilegne seg de ferdigheter som er beskrevet i læringsutbytte.
 • Tilstedeværelse på samspillsundervisning.
 • Være delaktig på en konsert hvert semester med samspillband (varighet 20 min.)

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Hovedinstrumentrapport
 • Eksamenskonsert

Konsertens innhold bestemmes av studenten selv i samråd med læreren. Konsertens lengde skal være 30 minutter. Repertoarliste for alle tre årene skal medbringes på eksamen.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål.

Vurderingen gjøres av minst én ekstern og to interne sensorer, hvorav normalt én er studentens hovedinstrumentlærer. Eksamenskommisjonen skal gi en muntlig uttalelse om eksamenskonserten til studenten

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Hovedinstrumentrapport vurderes til bestått / ikke bestått.

Eksamenskonserten vurderes til bestått / ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Repertoarliste for alle tre årene.

Eksamensspråk

Norsk.

Studiepoengreduksjon

4HINS301, 15 sp.

Emnesperre

4HINS301K

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei