TAM321 Youth Ministry as Theory and Practice

Alle versjoner:
TAM321 (2024—2025)
TAM321 (2021—2022)

Emnekode: TAM321

Emnenavn: Youth Ministry as Theory and Practice

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Studiepoengreduksjon

12 ECTS overlap to TAM321B Youth Ministry as Theory and Practice