Praktisk-teologisk utdanning

Praktisk-teologisk utdanning
  • Bergen
  • Videreutdanning
  • 30stp. BA + 30stp. MA
  • Høst/vår
Har du fått interesse for teologi og kirkeliv, og kan tenke deg å skifte yrke til å bli prest?

Praktisk-teologisk utdanning er særlig aktuelt for den som vil kvalifisere seg som prest i Den norske kirke via § 3 i Tjenesteordning med kvalifikasjonskrav for menighetsprester:

«Som prest kan tilsettes person som: (…)

2. har fylt 35 år på tidspunkt for tilsetting, har fullført mastergrad eller tilsvarende samt i eller utenfor graden

a. 120 studiepoeng, hvorav 30 på masternivå, innen de tradisjonelle teologiske hoveddisipliner, hvor områdene Det nye testamentet og lutherske bekjennelsesskrifter skal være dekket og

b. 60 studiepoeng praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, høgskole eller universitet med rett til å tildele cand.theol.-grad.»

Praktisk-teologisk utdanning ved NLA Høgskolen består av tre emner på bachelornivå (høstsemester) – TEOL130 Innføring i praktisk teologi (10 sp), TEOL210 Forkynnelse og gudstjenesteledelse med praksis (10 sp)  og TEOL220 Sjelesorg med praksis (10 sp) – og ett emne på masternivå: TEOL360 Avsluttande praktikum (30 sp, vårsemester). Til sammen gir dette 60 studiepoeng praktisk-teologisk utdanning. Alle disse emnene inngår også i profesjonsstudium i teologi (cand.theol.).

Emnene i praktisk-teologisk utdanning inneholder flere praktiske øvelser og har høyt fokus på danningselementer. Det er derfor obligatorisk oppmøte på undervisning, flere arbeidskrav og praksis i emnene (se emnebeskrivelser for detaljer). Undervisningen er i hovedsak organisert som konsentrert blokkundervisning på dags- eller ukesbasis.

Opptak til praktisk-teologisk utdanning gis gjennom søknad på enkeltemner. Lenke til lokalt opptak via Søknadsweb ligger i de ulike emnebeskrivelsene. Emnene på bachelornivå har forkunnskapskrav som vil kunne tilsvare øvrige momenter i § 3.2 a i Tjenesteordningen. TEOL360 har som opptakskrav at resten av § 3.2 i Tjenesteordningen er oppfylt.