Tilleggsutdanning i kateketikk

Tilleggsutdanning i kateketikk
  • Bergen
  • Videreutdanning
  • 30 poeng
  • Høst

Ønsker du å arbeide med å formidle kristen tro til barn og unge? Som kateket i Den norske kirke eller i andre stillinger innen trosopplæring kan du være med å gjøre en forskjell i unges liv og slik forme fremtidens kirke og samfunn. 

Lærer og kateket 

Tilleggsutdanning i kateketikk er særlig tilrettelagt for deg som har en mastergrad som lærer med KRLE som masterfag. Gjennom et halvt år med samlings- og nettbaserte studier innenfor praktisk teologi med vekt på kirkelig undervisning og barn og unge får du en nyttig dobbeltkvalifikasjon med kompetanse både som lærer og kateket.  

Studiet kan også tas av andre som har behov for en praktisk-teologisk kateket-spesialisering i tillegg til en mastergrad med/og spesialisering innenfor pedagogikk og teologi/religionsfag. For nærmere detaljer, se Tjenesteordning med kvalifikasjonskrav for kateket, § 4.  

Innhold 

Studiet handler særlig om det teologiske og religionspedagogiske grunnlaget for læring og undervisning i en kirkelig sammenheng. Spørsmål knyttet til kristen tro og kristent liv i vår samtid vies oppmerksomhet. Barne- og ungdomskultur, mediesamfunnet og vilkår for religiøst liv i det sekulære samfunnet er sentrale temaer.   

Organisering av studiet 

Studiet undervises i høstsemesteret og består av to intensive undervisningsuker delt mellom emnene TAM323B Kirkelig undervisning – med veiledet praksis (15 studiepoeng) og TAM321B Youth Ministry as Theory and Practice – with Internship (15 studiepoeng). Mellom undervisningsukene gjennomføres det praksisperioder, og du følger et opplegg med seks nettbaserte undervisningsvideoer og skriftlige arbeidskrav pr. emne. Dersom du ønsker redusert studieprogresjon, kan emnene tas hver for seg i to påfølgende høstsemestre.  

Du kan være med å foreslå praksisplass, f.eks. i nærheten av der du bor, eller i tilknytning til eksisterende arbeidsforhold med barn og unge i menighetssammenheng. Et vilkår for godkjenning er at stedet må ha en godkjent praksisveileder.  

Hva kan du bli? 

Studiet er innrettet mot kateket-tjeneste i Den norske kirke. Det kan også anvendes i andre stillinger innenfor trosopplæringsfeltet i Den norske kirke, kristne organisasjoner og frikirker. I mange tilfeller vil være aktuelt å dele arbeidstid mellom skole og kirke.