Videreutdanning i katolske studier

Videreutdanning i katolske studier
  • Bergen
  • Videreutdanning lavere grad
  • 15 poeng
  • Høst
Videreutdanning i katolske studier gir deg sentral kunnskap om den katolske kirke nasjonalt og globalt.

Hva lærer du?

Tyngdepunkter i studiene er katolsk forståelse av danning og utdanning, og sentrale teologiske emner. Samtidig gir studiene oversikt over og forståelse av Den katolske kirkes struktur og oppbygning og dens mangfold både i Norge og i verden. Studiene gir deg som arbeider som lærer ved katolske skoler kompetansen du trenger for å forstå Den katolske kirke som utdanningsaktør, og for å møte det kirkelige og religiøse mangfoldet i skolehverdagen. Studiene gir også relevant kompetanse for annet arbeid og engasjement innenfor kirkelig sammenheng, enten det handler om katekese og opplæring, eller ulike roller innen administrasjon, informasjonstjeneste osv.

Studiets oppbygning

Videreutdanning i katolske studier er organisert som deltidsstudier, slik at de kan kombineres med en arbeidshverdag. I hovedsak er de organisert som fjernstudium med digital studieaktivitet. Dette gir fleksibilitet til den enkelte studenten. Samtidig gjennomføres det noen fysiske samlinger som gir grunnlag for å bygge et godt læringsmiljø og god og tett kommunikasjon mellom lærere og studenter. Individuell veiledning inngår som en naturlig del av studietilbudet. 

Praktisk informasjon

I studieåret 2022/2023 tilbys VUKS801 (15 stp) som det første studieemnet i videreutdanning i katolske studier ved NLA Høgskolen. Dette studieemnet møter kravet til kompetanse i katolske studier for alle nyansatte ved katolske skoler i Norge. Arbeidsgiver vil kunne gi individuelle avtaler om tilrettelegging i arbeidshverdagen for gjennomføring av studiet. Det forutsettes ingen religiøs eller konfesjonell tilhørighet. Studiet er åpent for alle som har behov for kompetansen som tilbys, eller ønsker en dypere forståelse av katolsk kirke, tro, tenkning og utdanning.