Videreutdanning i kirkemusikk

Videreutdanning i kirkemusikk
 • Oslo
 • Årsstudium, videreutdanning
 • 60 poeng
 • Høst
Frist 15. mai Søk opptak
NLA Høgskolen tilbyr videreutdanning i kirkemusikk for deg som ønsker å bli kantor i Den norske kirke. Du kan jobbe ved siden av studiet og vi tilpasser for den enkelte, om nødvendig.

Hvem er studiet for?

Studiet er for deg med en utøvende musikkutdannelse som jobber eller som ønsker å jobbe i Den norske kirke. Etter endt studium oppnår kandidaten kompetanse som kirkemusiker som kvalifiserer til kantorstillinger. Studiet er tilrettelagt for de som er i jobb i Den norske kirke. Undervisningen er lagt til mandager og tilbys også digitalt/desentralisert.

Studiet er organisert som deltid over 2 år.

 

Hva består studiet av?

Studiet består primært av kirkemusikalske emner: hovedinstrument, liturgisk spill, liturgikk og hymnologi, og korledelse. For søkere med dokumentert utdannelse i korledelse kan deler av korledelse byttes ut med andre fag.

Opptaksprøven foregår i to deler.

Del 1:
Sendes inn på video (dato kommer snart)

 • 3 - 5 min. selvvalgt repertoar
 • Én selvvalgt koral

Søkere som går videre til del 2 får beskjed innen: dato kommer snart

Del 2:
Opptaksprøve og intervju på NLAs campus i Staffeldtsgate i uke: 23.

 • Et selvvalgt program på 10 - 15 minutter på orgel. Alternativt kan
  deler av programmet (inntil 50%) fremføres på et annet klaverinstrument. For søkere med klassisk bakgrunn: Vanskelighetsgrad tilsvarende hurtig sats fra en wienerklassisk sonate. For søkere med rytmisk bakgrunn: En jazzstandard eller gospellåt. Repertoaret bør vise søkerens tekniske ferdigheter.
 • Én innstudert koral med pedal (forspill og to vers)
 • Én koral prima vista
 • Én innstuderingsoppgave på orgel

 

Undervisningstidspunkt og samlinger 

Undervisningen på campus i Oslo vil foregår primært på mandager. Samlingene vil være ca. hver 3. uke.