Videreutdanning i kirkemusikk

Videreutdanning i kirkemusikk
 • Oslo
 • Årsstudium, videreutdanning
 • 60 poeng
 • Høst
Ledige plasser Søk opptak
NLA Høgskolen tilbyr fra høsten 2022 videreutdanning i kirkemusikk for deg som ønsker å bli kantor i Den norske kirke.

Hvem er studiet for?

Studiet er for deg med en utøvende musikkutdannelse som jobber eller som ønsker å jobbe i Den norske kirke. Etter endt studium oppnår kandidaten kompetanse som kirkemusiker som kvalifiserer til kantorstillinger. Studiet er tilrettelagt for de som er i jobb i Den norske kirke, og deler av undervisningen tilbys digitalt/desentralisert.

Studiet er organisert som deltid over 2 år.

Hva består studiet av?

Studiet består primært av kirkemusikalske emner: hovedinstrument, liturgisk spill, liturgikk og hymnologi, og korledelse. For søkere med dokumentert utdannelse i korledelse kan deler av korledelse byttes ut med andre fag.

Opptaksprøve

Opptaksprøven foregår i to deler.

Del 1:
Sendes inn på video innen 22. mai.

 • 3-5 min. selvvalgt repertoar
 • Én selvvalgt koral

Søkere som går videre til del 2 får beskjed innen 31. mai.

Del 2:
Opptaksprøve og intervju på NLAs campus i Staffeldtsgate i uke 23.

 • Et selvvalgt program på 10-15 minutter på orgel. Alternativt kan
  deler av programmet (inntil 50%) fremføres på et annet klaverinstrument. For søkere med klassisk bakgrunn: Vanskelighetsgrad tilsvarende hurtig sats fra en wienerklassisk sonate. For søkere med rytmisk bakgrunn: En jazzstandard eller gospellåt. Repertoaret bør vise søkerens tekniske ferdigheter.
 • Én innstudert koral med pedal (forspill og to vers)
 • Én koral prima vista
 • Én innstuderingsoppgave på orgel

Undervisningstidspunkt og samlinger

Undervisningen på campus i Oslo vil foregår primært på mandager, med mulighet for noe undervisning søndag kveld eller tirsdag formiddag. Samlingene vil være ca. hver 3. uke.