Videreutdanning i kirkemusikk, årsstudium

Videreutdanning i kirkemusikk, årsstudium
  • Oslo
  • Videreutdanning lavere grad
  • 60 poeng
  • Høst
NLA Høgskolen tilbyr fra høsten 2022 videreutdanning i kirkemusikk for deg som ønsker å bli kantor i Den norske kirke.

Hvem er studiet for?

Studiet er for deg med en utøvende musikkutdannelse som jobber eller som ønsker å jobbe i Den norske kirke. Etter endt studium oppnår kandidaten kompetanse som kirkemusiker som kvalifiserer til kantorstillinger. Studiet er tilrettelagt for de som er i jobb i Den norske kirke, og deler av undervisningen tilbys digitalt/desentralisert.

Studiet kan for skoleåret 2022/23 kun tas på deltid.

Hva består studiet av?

Studiet består primært av kirkemusikalske emner: Hovedinstrument, liturgisk spill, liturgikk og hymnologi, og korledelse. For søkere med dokumentert utdannelse i korledelse kan deler av korledelse byttes ut med andre fag.

Opptaksprøve

Opptaksprøven består av:

  • Et selvvalgt program på 10-15 minutter på orgel. Alternativt kan deler av programmet (inntil 50%) fremføres på annet klaverinstrument. For søkere med klassisk bakgrunn: Vanskelighetsgrad tilsvarende hurtig sats fra en wienerklassisk sonate. For søkere med rytmisk bakgrunn: En jazzstandard eller gospellåt. Repertoaret bør vise søkerens tekniske ferdigheter.
  • En innstudert koral med pedal (forspill og to vers)
  • En koral prima vista
  • En innstuderingsoppgave på orgel

Opptaksprøven vil foregå i to runder. En digital forhåndsinnsending og et fysisk prøvespill.

Runde 1: Digital innsending av 3-5 min. av selvvalgt repertoar, samt selvvalgt koral. Frist for innsending er 8. juni. Søkere som går videre til andre runde får beskjed 10. juni.

Runde 2: Fysisk opptaksprøve på NLAs campus i Staffeldtsgate (Linstows gate 3). Opptaksprøven vil finne sted mandag 20. juni. Det vil også bli gjennomført et intervju med søkeren.

Undervisningstidspunkt og samlinger skoleåret 2022/23

Undervisningen på campus i Oslo vil foregår primært på mandager, men ved stor pågang kan noe av undervisningen bli lagt til tirsdager for de med kortest reisevei til Oslo. Annen digital gruppeundervisning legges på øvrige mandager, og individualundervisningen legges opp digitalt eller med lokal faglærer i hovedinstrument og korledelse.

Samlinger høst 2022:

22. august
12. september
3. oktober
24.oktober
14. november
5. desember

Samlinger vår 2023:

9. januar
23. januar
13. februar
6. mars
27. mars
17.april
8.mai
22. mai
5. juni

NB! Det kan komme endringer i datoene for vårsemesteret. Starten av høstsemesteret.