Drama

Navn og tittel Telefonnummer E-post
Meyer, Grete Skjeggestad
Førstelektor
55 53 69 63
Slagsvold, Erle
Høgskolelektor
+4721969518
Tetlie, Odette
Høgskolelektor
55 53 69 39
Thoresen, Elin
Førsteamanuensis drama/ FoU/internasjonaliseringsansvarlig LU
55 54 70 00