Kunstfaglig arbeid

Navn og tittel Telefonnummer E-post
Antun, Anne Guro Schmidt
Førstelektor/seksjonsansvarlig
55 53 69 79
Meyer, Grete Skjeggestad
Dosent
55 53 69 63
Mjanger, Ruth Hol
Førstelektor i drama
55 53 69 74
Thoresen, Elin
Førsteamanuensis drama
55 54 70 00