Religionsdidaktikk

Navn og tittel Telefonnummer E-post
Bokedal, Johanna
Høgskolelektor
55 54 07 69
Dahle, Margunn Serigstad
Førstelektor
+4738901517
Mjanger, Ruth Hol
Førstelektor i drama
55 53 69 74
Øystese, Rune
Førstelektor
55 54 07 54