Digitalt studentbevis

Studentbevis-appen fungerer som studentbevis blant annet hos kollektivselskaper og studentsamskipnader.

Du kan laste ned appen for digitalt studentbevis i App Store, Google Play og Windows Store. Om du har Windows-telefon må du ha Windows 10 for å kunne benytte appen. Appen fungerer som studentbevis blant annet hos kollektivselskaper og studentsamskipnader.

Du logger på appen med det samme brukernavnet (studentnummer) og passordet som du bruker på andre systemer ved NLA Høgskolen. Velg tilhørighet NLA Høgskolen for pålogging gjennom Feide.

Studentbevis-appen erstatter ikke fullt ut studentbevis i plast: Plastkortet er fortsatt nøkkelkort, lånekort på biblioteket og benyttes ifm. utskrift fra kopimaskiner på NLA (Bergen). Studentbevis-appen kan ikke benyttes som ID-kort på eksamen, da ID-kortet skal ligge på pulten hele eksamenen.

For å benytte studentbevis-appen, må du ha betalt studie/semesteravgift og fullført semesterregistreringen for inneværende semester. Appen er tilgjengelig på norsk og engelsk.

Gyldig digitalt studentbevis er tilgjengelig for studenter som har betalt semesteravgift til studentsamskipnaden. Studenter på UDIR-emner, som får studieavgiften dekket av UDIR, faktureres ikke for semesteravgift, og har derfor ikke automatisk tilgang til digitalt studentbevis. Skulle en likevel ønske faktura, for slik å få tilgang, kan en kontakte resepsjonen.

Her kan du lese mer om digitalt studentbevis.

Ved ikke gyldig studentbevis, kommer følgende melding frem nederst på studentbeviset:

Ved gyldig studentbevis, kommer følgende melding frem nederst på studentbeviset:

Ofte stilte spørsmål

(utarbeidet av app-leverandøren, FS)

Hvordan logger jeg på appen?

Du logger på med det samme brukernavnet og passordet som du bruker på andre systemer (Fronter, StudentWeb, datamaskiner osv.)

Når kan jeg ta i bruk appen?

Så fort du har betalt semesteravgift og semesterregistrert deg i StudentWeb. Det kan ta 3-5 dager fra du har betalt semesteravgiften til den blir registrert.

Trenger jeg fortsatt studentkort (adgangskort)?

Ja. Bruken av studentkort er ulik fra institusjon til institusjon. Det kreves hos mange institusjoner for adgang til bygninger og utlån av bøker.

Hvordan bruker jeg appen for å bevise at jeg har rett på studentbillett hos kollektivtransportselskaper?

Ved eventuell billettkontroll viser du frem gyldig billett og Studentbevisappen. Studentbevisappen skal vise at du er aktiv student ved institusjonen.

Hvorfor kommer det ikke bilde av meg på appen?

Hvis du ikke har skaffet studentkort (adgangskort) med bilde vil det heller ikke dukke opp bilde på appen. Mer informasjon om hvor og når du kan hente studiekort får du etter studiestart.

Jeg har studentkort med bilde, men det dukker likevel ikke opp noe bilde i appen. Hvem kan jeg kontakte?

Kontakt institusjonen du tilhører for hjelp.

Er Studentbevis-appen gyldig når den ikke viser bilde av meg?

Hvis ikke Studentbevis-appen viser bilde av deg må du legitimere deg med annen legitimasjon. Appen bekrefter likevel at du er gyldig student.

Jeg går på et videreutdanningstilbud uten krav om semesteravgift. Kan jeg likevel melde meg inn i studentsamskipnaden og få gyldig studentbevis?

Ja, bare sende en e-post til post@nla.no, så vil du få tilsendt faktura.

Jeg trenger hjelp. Hvem kan jeg kontakte?

Kontakt post@nla.no

Jeg får feilmelding. Hva betyr dette?

Ta kontakt med studentbevis@fsat.no

Hva slags informasjon henter appen om meg?

Appen henter følgende informasjon: navn, bilde, fødselsdato, studentnr., institusjon og om du er gyldig student (betalt semesteravgift og semesterregistrert deg)

Hvor blir denne informasjonen lagret?

Informasjonen blir kun lagret på telefonen i appen.

Hva er Feide?

Feide - Felles Elektronisk IDEntitet - er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren. Lærestedene bruker Feide. Ditt brukernavn og passord brukes på en rekke tjenester, også appen.

Hva er FS?

FS - Felles studentsystem - er lærestedenes database for studentinformasjon. Her finner appen informasjon om deg og om du har betalt og semesterregistrert deg.