Feide

NLA er en vertsorganisasjon i Feide - Felles Elektronisk IDEntitet - som er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren.

Dette har følgende fordeler for deg

  1. Samme brukernavn og passord som brukes på de lokale tjenestene på skolen, kan brukes på nasjonale tjenester.
  2. Tilgang til dine tjenester er uavhengig av sted. Alle Feide-tjenester er såkalte web-tjenester, det vil si at de kan nås med en nettleser. Da trenger du ikke å sitte på et bestemt nettverk eller en bestemt PC for å få tilgang til de digitale ressursene, du kan nå dem fra hvor som helst så lenge du har tilgang til Internett
  3. Bedre personvern, da alle Feide-tjenester har en avtale om hvilke opplysninger de kan få oversendt om deg når du logger inn. Denne informasjonsmengden er alltid så liten som mulig, Feide er svært restriktiv med å oversende f.eks. fødselsnummeret ditt.
  4. Informert samtykke. Du har mulighet til å kontrollere hvilken informasjon om deg selv som blir sendt til tjenesten. Før innlogging avgis informasjon om hva brukeren logger seg inn på, hvilke personopplysninger som vil bli overført og hvordan de vil bli behandlet.
  5. Færre innlogginger. Feide gjør at tjenester kan tilby såkalt “single sign on”. Det vil si at dersom du allerede er logget inn på en Feide-tjeneste og ønsker å starte en ny tjeneste, så kan innloggingen på den nye tjenesten skje automatisk uten at du må skrive inn brukernavnet og passordet en gang til.
  6. Riktig informasjon om deg som person. Ved endring i dine personopplysninger, f.eks. dersom du bytter adresse, så behøver du bare å gjøre det i Studentweb for at endringen skal skje i alle systemer som bruker Feide-innlogging. Dette er fordi Feide ikke lagrer opplysninger om deg, men alltid baserer seg på de opplysningene som finnes i registrene til skolen.

Innsyn i egen FEIDE-informasjon

Du kan selv se hvilke opplysninger skolen/institusjonen din har lagret om deg og som er tilgjengelig for Feide, og sjekke at opplysningene er korrekte. Dette gjør du ved å logge deg inn på http://innsyn.feide.no/med din Feide-identitet. Ta kontakt med skolen dersom opplysningene ikke stemmer.