"NLA pusterom"

Her finner du andakter av samtaletjenesten ved NLA.

Påskemorgen slukker sorgen!

Studentprest Jens Fredrik Brenne er i kirkeruinene i Maridalen med andakt 1. påskedag.

Langfredag, andakt med Jens Fredrik Brenne

 

Andakt før påske

Andakt om fastetiden

Studentprest Jens Fredrik Brenne snakker om fastetiden.

Å være medvandrer

Studentprest Jens Fredrik Brenne snakker om de gode samtalene man kan få når man går en tur sammen. Lukas 24.13 og Salme 32, 8

Julegudstjeneste

Studentprest i Oslo, Jens Fredrik Brenne, holder julegudstjeneste for oss med nydelig sang av Marie Philstrøm Frostlid. Med seg på piano har hun avdelingsleder på Musikk, Ole Kristian Kogstad.

Advent - en fantastisk tid

Selv om dette er mørkt ute, så fylles denne tiden med lys og varme. Hør HR-leder Elin Constanse Gilje.

Gode nyheter

Den kristne troens kjerne forteller at Guds innovasjon i vår verden har begynt og er godt nytt for oss mennesker, formidler høgskolelektor Bjørn Hinderaker i denne ukens pusterom.


 

Fellesskap og det å være alene

Studentprest Jens Fredrik Brenne forteller om hvordan Jesus møtte mennesker som var alene. Johannes 4, 5-43. 

Lytt gjerne til Ane Brun sin «All my tears» som et supplement til pusterommet.

— Gjør som David, søk ly hos Gud

Søk Gud, formidler studentprest Petter A. Ekerhovd-Ottersen i denne utgaven av pusterom.

Pinse - kraft fra det høye

— Er menneskehjertet overlatt til seg selv? Det foreldreløse kan vi alle kjenne oss igjen i. Bibelen snakker om Gud som de foreldreløses beskytter, forteller praksisleder og studentprest Geir Otto Holmås i denne utgaven av pusterom.

 

Kristi himmelfartsdag

Studentprest Petter A. Ekerhovd-Ottersen forteller om hvilken stor hendelse Kristi himmelfartsdag er.

 

 

Hvem er vi, stilt over det ukontrollerbare?

Hvem er vi menneskebarn under Guds veldige himmel? Hvem er verd å verne om når krisen går over verden? Høgskolelektor Rolf Kjøde forteller at Gud ser mer i et menneske enn vi aner.

 

Levende vann 

— I denne koronatiden med mye usikkerhet, og uro og angst kan komme, hvor henter du din næring fra, spør Inger Elisabeth Salvesen i denne ukens utgave av pusterom. Salvesen er rådgiver i sjelesorg og samtaletjeneste ved NLA Høgskolen. 

 

Jesus sitt «hvorfor»

Hvorfor er du grepet av angst? Hvorfor våkner tvilen? Praksisleder og studentprest Geir Otto Holmås forteller om Jesus sine retoriske spørsmål i denne utgaven av pusterom.

Påskemorgen

— Gratulerer med dagen! Vi feirer påskemorgen - Jesus stod opp og Jesus lever! Dette formidler studentprest Petter A. Ekerhovd-Ottersen i dagens pusterom.

«Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd». Sefanja 3,17.

Den stille uke

Hvem av oss kunne forestille seg for en måned siden at denne tiden skulle bli så stille, for oss alle?
— Hvor er Gud midt oppe i det vi og verden opplever nå? Hva har han å si oss? spør praksisleder og studentprest Geir Otto Holmås i denne utgaven av pusterom.