Ditt studiested

NLA Høgskolen er en offentlig akkreditert privat høgskole med et bredt studietilbud i Bergen, Oslo og Kristiansand. I tillegg har NLA et studiesenter i Trondheim fra høsten 2024.

Bryggene i Trondheim.

NLA er en livssynsbasert, kristen institusjon og tilbyr utdanning for alle, uansett livssyn Høgskolen har omkring 2800 studenter og nesten 300 ansatte fordelt på fire studiesteder. I Bergen finner vi studiestedene Breistein (flytter til Kalfaret i januarn 2024) og Sandviken, i Oslo Staffeldtsgate og i Kristiansand holder vi til på Gimlekollen. Finn ut mer om ditt studiested, og om hvordan du kan engasjere deg i studentdemokrati eller studentforeninger.

_DSC9791.JPG