Studentdemokrati

Studentene ved NLA er organisert i to ulike studentdemokratiske organ. Studentparlamentet er felles for alle, uansett studiested. På hvert studiested er det i tillegg et studentråd.

Studentråd

Studentrådene (SR) er studentorganet på de enkelte studiestedene, og rådet arbeider primært med lokale saker. Studentrådet er det naturlige kontaktleddet ut i klassene/gruppene og har derfor ansvaret for å gripe fatt i saker og utfordringer som enkeltstudenter kommer med.

SR består av én representant fra hver klasse. Studentrådet konstituerer seg selv (velger leder og resten av styret). Styret forbereder saker, har kontakt med administrasjonen, den faglige ledelsen, studentparlamentet og andre studentorganisasjoner.

Studentparlamentet

Studentparlamentet (SP) representerer alle studentene ved NLA Høgskolen (NLA), og er øverste studentdemokratiske organ ved NLA Høgskolen. SP arbeider for at du som student skal ha et best mulig utdanningstilbud og læringsmiljø. Studentparlamentet skal ivareta studentenes interesser ved NLA, og har rett til å uttale seg på vegne av alle studenter.

Studentparlamentet har representanter i alle sentrale råd og utvalg ved NLA Høgskolen, også ved eksterne råd og utvalg slik som Norsk studentorganisasjon.

Lurer du på noe mer?

Mer informasjon om studentparlamentet og studentrådene finner du på Studentparlamentets nettside spnla.no.

Om du har noen spørsmål eller lurer på hva vi i studentparlamentet arbeider med av saker, er det bare å kontakte oss:

Instagram: sp_nla
Facebook: Studentparlamentet ved NLA Høgskolen
E-post: studparl@spnla.no