Viktige datoer i studieåret

Her finner du en oversikt over viktige datoer i studieåret

OPPDATERT INFORMASJON OM SEMESTERSTART HØSTEN 2020 KOMMER.


Høst 2020

 • 10. august: Breistein: Semesterstart for alle nye studenter
 • 10. august: Gimlekollen: Semesterstart for nye studenter på Kommunikasjon og livssyn
 • 11. august: Gimlekollen: Semesterstart for nye studenter på Interkulturell kommunikasjon
 • 11. august: Sandviken: Semesterstart nye studenter (Salem konferansesenter)
 • 12. august: Breistein: Semesterstart for alle
 • 12. august: Gimlekollen: Semesterstart for nye studenter på Kommunikasjon og livssyn
 • 17. august: Staffeldtsgate: Semesterstart alle
 • 11. – 14 august: Åpningsuke/innføringsuke alle studiesteder
 • 1. september: Frist for:
  • Betaling av studie/semesteravgift
  • Semesterregistrering i Studentweb
  • Godkjenning av utdanningsplan
  • Oppmelding til eksamen høstsemester
 • 15. september: Frist for:
  • Søknad om tilrettelegging til eksamen
  • Søknad om ekstern eksamen
 • 30.november - 11.desember: Sandviken: Eksamensperiode skriftlig eksamen
 • Fra 14. desember: Sandviken: Eksamensperiode muntlig eksamen