Politiattest

En del utdanninger ved NLA Høgskolen har krav om politiattest. 

Studenter som er tatt opp til følgende utdanninger må levere inn politiattest:

  • Grunnskolelærerutdanning
  • Barnehagelærerutdanning, inkludert arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning
  • Praktisk teologi og ledelse
  • Teologi
  • Musikk, menighet og ledelse
  • Mastergrad i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk

Fristen for innlevering av attesten er 1. september. Studenter som får tilsagn om plass etter studiestart, må levere attesten senest fjorten dager etter at tilsagn om studieplass er gitt. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder ved innlevering. Her finner du søknadsskjema. Dokumentasjon finner du i opptaksbrevet du har fått, enten fra Samordna opptak eller fra NLA Høgskolen. Fra november 2022 vil de fleste studenter  kunne søke om politiattest direkte fra Studentweb. Alle studenter skal sende attesten pr Digipost til NLA Høgskolen. Den kan også sendes pr post eller leveres under oppmøteregistrering ved studiestart eller i resepsjonen ved NLA Høgskolen. NB: Politiattest som er utstedt og signert digitalt, kan kun leveres til utdanningsinstitusjonen i digital form (UH-loven § 4-15 (5)). 

Vil du sjekke gyldigheten av attesten etter at den er registrert, kan du finne informasjon om dette på startsiden din på Studentweb. Ta gjerne kontakt med studieadministrasjonen om det er noe du lurer på.