Oppstartsinformasjon Oslo - vår

Her finner du oppstartsinformasjon for nye studenter i Staffeldtsgate våren 2024.

Offisiell semesterstart er 4. januar. Se Canvas for informasjon om ditt studium. 

Oppstartsinformasjon

Praktisk teologi og ledelse - inkluderer disse enkeltemnene:

  • 4RELPED120 Ledelsesfilosofi 10 sp.: torsdag 11. januar kl. 12:10.
  • 4RELPED130 Danning og trosopplæring - barn og unge 10 sp.: fredag 2. februar kl 08:15.
  • 4TEOL140 Teologi for en misjonal kirke 10 sp.: onsdag 17. januar kl. 10:10.
  • 4TEOL220 Sjelesorg med praksis 10 sp.: Kontakt emneansvarlig Per Reinert Eriksen