Velkomstbrev og informasjon Oslo - vår

Oppstartsinformasjon og velkomstbrev for nye studenter i Staffeldtsgate våren 2021.

Offisiell semesterstart er 4. januar. Merk at undervisningen i emnene nedenfor kan bli digital i uke 1. Se Canvas for informasjon om ditt studium. Les mer på siden Undervisning neste år.

Velkomstbrev

Kristendom, religion, livssyn og etikk - inkluderer disse enkeltemnene:

  • 4REL113 Religion, kultur og samfunn (10sp)
  • 4REL114 Indiske religioner og nyreligiøsitet (10 sp)
  • 4REL150 Livssyn og etikk (10 sp)
  • 4REL160 Religionsdidaktikk (10 sp)

Praktisk teologi og ledelse - inkluderer disse enkeltemnene:

  • 4RELPED120 Ledelsesfilosofi 10 sp.
  • 4RELPED130 Danning og trosopplæring - barn og unge 10 sp.
  • 4TEOL140 Teologi for en misjonal kirke - 10 sp.