NORDPLUS-utveksling for journalistikkstudenter

Gjennom et nordisk nettverk kan journalistikkstudenter reise på NORDPLUS-utveksling.

Du kan velge mellom 14 høyere utdanningsinstitusjoner i Sverige, Danmark (inkl. Grønland), Finland og Island.

Gjennom dette nettverket får du en unik mulighet til å studere ved de beste journalistutdanningene i Norden. Du betaler ingen skolepenger og du vil motta et NORDPLUS-stipend.

Du kan velge mellom studentmobilitet (1-12 mnd) og ekspressmobilitet (5-30 dager)

Studentmobilitet er egnet for ordinær studentutveksling hvor du studerer ett semester ved et utenlandsk universitet. Du kan også bruke denne ordningen dersom du skal ha en utenlandspraksis på over 1 mnd.

Ekspressmobilitet er for deg som ønsker et kortere opphold i utlandet, for eksempel for å jobbe med et prosjektarbeid.

Her finner du ei liste over utdanningsinstitusjoner som er med i nettverket.