Ingen fordømmelse - komposisjon for barnekor og klaver

Ingrid Mostad Bråten

Utgitt i heftet «Se kveldssolen smiler så lenge. Jubileumssongar i høve Ung kirkesang 25 år 1996-2021».

Det ble utlyst komposisjonskonkurranse i anledning jubileet, og det ble gitt én premie i hver klasse (klasse for barnekor SS og klasse for ungdomskor SAB). Min komposisjon var blant sangene som ble utgitt sammen med den premierte sangen i klassen for barnekor. Sanger fra heftet vil blant annet bli brukt under Ung kirkesangs landsmøte i april og på korsommerskolene i 2021.

Tilgjengelig her (jubileumshefte) og her (særtrykk)