Lærebøker

Lærebøker i KRLE- og kristendomsfag for de kristne friskolene

Over en del år har NLA Høgskolen vært ansvarlig for produksjon av lærebøker for de kristne friskolene. Dette har skjedd med utgangspunkt i Forum for didaktikk i kristent perspektiv, der også Kristne friskolers forbund (KFF), Damaris Norge og de større, kristne skoleeierne er med. Skolene og eierne har stilt med kvalifiserte ressurser i arbeidet med bøkene.

I 2021 ble det fullført produksjon for alle trinn fra 1. klasse i barneskolen til videregående skole. Læreboken for videregående skole er under revisjon. Lærebøker dekker kompetansemålene etter gjeldende læreplaner.

På denne siden kan du finne ut mer informasjon om de ulike produktene og svar på spørsmål som ofte stilles. Skulle du mot formodning ikke finne svar på dine spørsmål her, kan du kontakte oss på post@nla.no.

Ofte stilte spørsmål

Jeg tror: 1.-2.trinn/Eg trur: 1.-2.trinn - kroner 450
Jeg tror: 3.-4.trinn/Eg trur: 3.-4.trinn - kroner 450
Tro som bærer: KRLE 8. trinn - kroner 450
Tro som bærer: KRLE 9. trinn - kroner 450
Tro som bærer: KRLE 10. trinn - kroner 450
Troens vei. Bibelkunnskap 5.-7. trinn - kroner 450
Troens vei. Kristendommen før og nå 5.-7. trinn - kroner 460
Troens vei. Religion, livssyn og filosofi 5.-7. trinn - kroner 440
Kristendomskunnskap: Vg1 og Vg2 - kroner 410

Ja, men prisen er den samme per elev som om en kjøper den fysiske læreboken (minus porto). Årsaken er at vi har begrenset opplag. Derfor er bøkene forholdsvis dyrere enn lærebøker til offentlig skole, og av den grunn er vi avhengig av full betaling per bruker. Alle skoler må signere en kontrakt fra Damaris Skole for å få passord til den digitale utgaven av lærebøkene (PDF-filer). Dersom noen kun vil ha digital tilgang til lærebøkene, står det i kontrakten at skolen må gi beskjed til NLA Høgskolen dersom det blir en økning i elevantallet på klassetrinnet. Skolen vil da bli fakturert for dette tilleggstallet. 

Når skolen bestiller klassesett av lærebøkene, sender Damaris Skole en kontrakt via epost til skolen. Kontrakten må signeres av rektor/inspektør og returneres til Damaris for å få passord. Den digitale tilgangen skal kun brukes av elever og lærere ved deres skole, og passordet må derfor ikke gjøres tilgjengelig for andre. 

Nei, det har vi dessverre ikke mulighet for. Det handler om at de kristne friskolene er et begrenset marked og NLA Høgskolen opererer med små marginer økonomisk. Men alle kan naturligvis nøye seg med å kjøpe en bok i første omgang for å gjøre seg kjent med læreverket.

Ja, se oversikten under:

1. - 4. trinn: Her finner du en oversikt over hvordan kompetansemålene i KRLE-faget for kristne friskoler blir nådd gjennom Jeg tror / Eg trur læreverket. Jeg tror / Eg trur - oversikt over kompetansemålene - Damaris Skole Grs (damaris-skole-grs.no)

5. - 7. trinn: Her finner du en oversikt over hvordan kompetansemålene i KRLE-faget for kristne friskoler blir nådd gjennom Troens vei-læreverket. Troens vei- oversikt over kompetansemålene - Damaris Skole Grs (damaris-skole-grs.no)

8. - 10. trinn: Her finner du en oversikt over hvordan kompetansemålene i KRLE-faget for kristne friskoler blir nådd gjennom Tro som bærer - læreverket. Tro som bærer - oversikt over kompetansemålene - Damaris Skole Grs (damaris-skole-grs.no)

Jeg tror/ Eg trur bøkene for 1. - 4. klasse har fyldige lærerveiledninger digitalt. Ved bestilling av klassesett får man tilgang til disse på nettsidene til Damaris Skole uten ekstra kostnad. Det er ikke mulig å kjøpe lærerveiledning uten å kjøpe klassesett.

Ja, på nettsidene til Damaris Skole finnes det mange gode ressurser som er relevante for ulike klassetrinn og tema.

Undervisningsressurser, aktualiseringer fra populærkulturen og bakgrunnsstoff for læreren finner du ved å trykke For læreren. Disse ressursene er knyttet til aktuelle kompetansemål og er uten passord.

Småskoletrinnet: Jeg tror/Eg trur - Damaris Skole Grs (damaris-skole-grs.no)

Mellomtrinnet: Troens vei - Damaris Skole Grs (damaris-skole-grs.no)

Ungdomstrinnet: Tro som bærer - Damaris Skole Grs (damaris-skole-grs.no)

Vgs: Damaris Skole VGS fremsiden 2021 - Damaris Skole Vgs (damaris-skole-vgs.no)

Ja, lydbøkene finner du på nettsidene til Damaris Skole. Lydfilene er uten passord.

For grunnskolen finner du lydfilene ved å trykke For eleven.

Her er lydboka for Kristendomskunnskap (vgs): Lydbok - Kristendomskunnskap Vg1 og Vg2 - Damaris Skole Vgs (damaris-skole-vgs.no)

For småskoletrinnet: Jeg tror/Eg trur, Berit Nøst Dale

For mellomtrinnet: Troens vei, Berit Nøst Dale

For ungdomstrinnet: Tro som bærer 8. og 9., Njål Skrunes.
Tro som bærer 10.trinn, Wenche Langeland

For vgs: Kristendomskunnskap, Njål Skrunes og Ole Johnny Møyholm

Hvordan bestiller vi?
Bestilling og andre henvendelser kan sendes til post@nla.no.