Foto/ill.: Colourbox.com
Foto/ill.: Colourbox.com

Leganto

Leganto er integrert i Canvas, så dere kan opprette pensumlister derfra, eller dere kan gå direkte til Leganto

Vi har personer på hvert campusbibliotek som kan hjelpe og veilede i bruk av Leganto.

Sandviken: Kenneth Skogås, kensko@nla.no 
Breistein: Ingvild Stautland, ingsta@nla.no
Oslo: Stine Huseby, stihus@nla.no / Therese Jelmert, tj@nla.no
Kristiansand: Hans Altmann, hanalt@nla.no / Kenneth Skogås, kensko@nla.no

Frist for å lage lister for emner høsten 2022 er 1. juni. Når du er ferdig med å lage listen, trykk "send til biblioteket."


Integrasjon mellom Leganto og Bolk er nå aktiv, og veiledningen under er oppdatert for å få inn bestilling av bokudrag som PDF fra Leganto.

PDF - Veiledning Leganto

Trinn 1: Opprett pensumliste

Trinn 2: Legge inn referanser

Trinn 3: Hvordan legge inn bok, bokkapittel, artikkel og referanser manuelt

Trinn 4: Redigere referansene

Trinn 5: Informasjon til studentene

Trinn 6: Publisere litteraturlisten

Trinn 7: Sende litteraturlisten til biblioteket

Diverse nyttige tips