Leganto

Alle litteraturlister på NLA skal lages i Leganto.

Frist for litteraturlister:
Høstens emner: 1. juni
Vårens emner: 15. november

Leganto er integrert i Canvas, så du kan opprette pensumlister derfra eller gå direkte til Leganto. Når du er ferdig med å lage listen, trykk "send til biblioteket."

PDF - Veiledning i bruk av Leganto (Oppdatert mai 2023)

PDF - Sjekkliste for Legantolister

Vi har personer på hvert campusbibliotek som kan hjelpe og veilede i bruk av Leganto. Ta kontakt med oss dersom du ønsker veiledning eller har problemer/får feilmeldinger.

Sandviken: Kenneth Skogås, kensko@nla.no 
Kalfaret: Ta kontakt med ansvarlige for Sandviken eller Oslo
Oslo: Stine Huseby, stihus@nla.no / Therese Jelmert, tj@nla.no
Kristiansand: Hans Altmann, hanalt@nla.no 

Det er mulig å bruke integrasjon mellom Leganto og Bolk for registrering og produksjon av elektroniske kompendier. Se PDF-veiledningen for mer informasjon om integrasjonen.