Tilgang til pliktavlevert materiale for vitenskapelig ansatte

Bøker utgitt før år 2000 ligger allerede åpent, men i tråd med den reviderte pliktavleveringsloven tilbyr Nasjonalbiblioteket nå adgang til alt pliktavlevert materiale. Med andre ord en inngang til alle bøker utgitt i Norge, med noen unntak.

Tilgangen er ment å brukes til forskning og dokumentasjon. Nedlastning og annen type formidling er ikke tillatt. 

Vitenskapelige ansatte logger seg inn på Nettbiblioteket via Feide for å få tilgang. Etter innlogging vil tilgangen gjelde i åtte timer.

Om du ikke er vitenskapelig ansatt og trenger tilgang til innlogging hos NB, kan du få en tidsavgrenset tilgang ved å følge denne oppskriften. Dette tilbudet gjelder også for studenter som befinner seg på campus, henvis dem gjerne til samme oppskrift. 

Les mer om tilgangen på Nasjonalbibliotekets nettsider